ELS PARTITS DEL PACTE EN CONTRA DE REDUIR ELS NIVELLS DE NITRATS A LES XARXES D’AIGUA PÚBLIQUES

ELS PARTITS DEL PACTE EN CONTRA DE REDUIR ELS NIVELLS DE NITRATS A LES XARXES D’AIGUA PÚBLIQUES

ELS PARTITS DEL PACTE EN CONTRA DE REDUIR ELS NIVELLS DE NITRATS A LES XARXES D’AIGUA PÚBLIQUES

El diputat d'El Pi, Josep Melià, ha defensat en Comissió Parlamentària de Medi Ambient, una Proposició No de Llei per tal que l’Executiu assumeixi les seves competències i garanteixi, juntament amb els Consells Insulars i els Ajuntaments, la qualitat de l’abastiment de l’aigua a tots els municipis de Balears. Els partits que donen suport al Govern han votat en contra d’una iniciativa gairebé igual que la que presentà el PSIB durant la legislatura passada.

19 de maig de 2016

Els partits que donen suport al Govern Balear han votat contra una Proposició No de Llei del Pi en Comissió de Medi Ambient que pretenia reduir els nitrats a l’aigua de la xarxa pública. “Amb aquesta iniciativa ens feim ressò d’un problema que tenen molts municipis a l’hora de subministrar aigua”, ha explicat el diputat, Josep Melià.

Melià ha recordat que el Govern té competències en matèria d’aigua segons l’article 30.8 de l’Estatut d’Autonomia i els articles 75 i 76 de les Directrius d’Ordenació Territorial; tot i ser l’argument que els partits del Govern han esgrimit per votar-hi en contra, dir “que és competència dels Ajuntament és dir una mitja veritat o una mitja mentida, i aquest problema afecta a municipis de tots els colors polítics”, ha criticat el diputat d'El Pi que ha explicat que molts pous tenen un nivell elevat de nitrats i ha demanat al Govern que impulsi un Pla d’inversions necessàries. “És hora que el Govern s’involucri i no deixi les competències que li pertoquen als Ajuntaments”.

Davant la manca de suport dels partits que donen suport al Pacte de Govern, Josep Melià ha criticat la postura de Podemos que “no sap què ha de votar i espera la postura dels altres partits perquè ha de fer 'seguidisme', gran exemple de la nova política” i ha recordat que la passada legislatura “el PSOE va presentar una iniciativa gairebé igual a aquesta i ara canvia de parer”.

Tanca