ELS PARTITS D’ESQUERRA VOTEN CONTRA UNA MAJOR AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS

ELS PARTITS D’ESQUERRA VOTEN CONTRA UNA MAJOR AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS

ELS PARTITS D’ESQUERRA VOTEN CONTRA UNA MAJOR AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS

El Parlament renuncia a la creació d’un Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals denegant el seu suport a una Proposició No de Llei d'El Pi en Comissió d’Assumptes Institucionals.

13 d’abril 2016

“Me sorpren que l’esquerra voti en contra d’una major autonomia de les Illes Balears”. La diputada d'El Pi-Proposta per les Illes, Maria Antònia Sureda, ha defensat avui en Comissió d’Assumptes Institucionals una Proposició No de Llei per a la creació d’un Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals de les Illes Balears. Aquest és un òrgan que exerceix de mediador en matèria de contractació administrativa i que serveix per resoldre conflictes fora de l’àmbit judicial, motiu pel qual lleva càrrega de feina als jutjats. El Tribunal actua amb plena independència en l’exercici de les seves competències i pren decisions vinculants, ara bé, Balears va signar un conveni de col·laboració amb l’Administració General de l’Estat renunciant a la creació d’un Tribunal Adminstratiu de Recursos Contractuals, que d’altra banda, sí s’ha creat a altres autonomies com per exemple Andalusia, Catalunya o Aragó.

El Pi considera pertinent que les institucions balears es dotin dels òrgans corresponents, “no hem de renunciar a tenir un el nostre propi Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals”, ha defensat Sureda “perquè enviant expedients a Madrid perdem agilitat en les tramitacions administratives, perquè a més en moltes ocasions aquests expedients s’han de traduïr, allargant més els terminis de ressolució, i perquè les administracions properes funcionen molt millor”, ha afegit.

Els partits d’esquerra, tot i reconèixer coincidir amb la proposta d'El Pi i compartir-ne l’esperit, hi han votat en contra per trobar que abans és necessari la realització d’un estudi previ sobre el cost econòmic. “No entenc per què és necessari un estudi ara, que no sha fet per la creació del Consell Econòmic i Social o per mantenir o no el Consell Consultiu”, ha defensat la diputada.

Tanca