JAUME FONT ALERTA LA PRESIDENTA QUE L’ANY QUE VE TENDRÀ UN PROBLEMA PER PRESSUPOSTAR

JAUME FONT ALERTA LA PRESIDENTA QUE L’ANY QUE VE TENDRÀ UN PROBLEMA PER PRESSUPOSTAR

JAUME FONT ALERTA LA PRESIDENTA QUE L’ANY QUE VE TENDRÀ UN PROBLEMA PER PRESSUPOSTAR

La Presidenta del Govern reconeix a Jaume Font que no hi ha un pla B que garantieixi que arribaran els doblers del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) si el Govern es nega a complir les exigències de l’Estat. “Balears no compleix, com no compleix cap Comunitat”.

15 de març 2016

“No s’atreviran des del Govern d’Espanya a no enviar els doblers del FLA perquè com Balears no compleix, no compleix cap Comunitat”, aquesta és la resposta que la Presidenta del Govern, Francina Armengol, ha donat al Portaveu del grup parlamentari El Pi, Jaume Font qui s’ha interessat per saber si arribaran els doblers del Fons de Liquiditat Autonòmic tot i que el Govern es negui a complir les exigències de l’Estat.

Jaume Font ha recordat que el passat 3 de març el Ministeri Hisenda notificà al Govern que disposava de 7 dies per presentar una actualització del pla d’ajustament per valor de 220 milions d’euros si es vol accedir al Fons de Liquiditat Autonòmic. L’endemà el Consell de Govern aprovava la inclusió en el FLA tot i rebelant-se a les exigències de noves retallades de Madrid.

Font ha recordat que és necessari el control de l’endeutament financer, que l’Executiu acabà 2015 amb un dèficit d’1,51% i que Balears té un deute de més de 9 milions d’euros dels quals 5000 són amb l’Estat, i ha alertat que l’1 de gener de 2017 hi haurà un problema per pressupostar. El diputat del Pi ha demanat un pla B perquè ara per ara “ni REB, ni finançament autonòmic, ni inversions estatutàries, ni condonació de deute... Ni tan sols té pressupostat els doblers per les depuradores, i Madrid ja ha dit que tampoc n’hi donarà. I no tot es pot pagar amb l’ecotaxa”, ha dit.

D’altra banda el diputat Josep Melià h a demanat on són els 322 milions d’euros compromesos pel Govern de l’Estat a la Comissió Bilateral Mixta del passat mes de desembre.

“Estam preocupats per la situació financera del Govern. El pagament als proveïdors s’ha disparat un 77% i el deute del Govern augmenta. Aquest és el contexte econòmic per això els demanam on són aquests doblers? Ja són nostres? Ja han arribat?”.

La conseller d’Hisenda ha explicat que els doblers van arribant sense concretar. “No me queda clar”, ha contestat el diputat Josep Melià. “Crec que encara no han sortit de Madrid, ens ho digui clarament i amb transparència”, ha insistit.

Tanca