JAUME FONT DEMANARÀ A LA PRESIDENTA ARMENGOL COM I QUAN DAVALLARÀ LES RÀTIOS D’ALUMNE PER AULA

JAUME FONT DEMANARÀ A LA PRESIDENTA ARMENGOL COM I QUAN DAVALLARÀ LES RÀTIOS D’ALUMNE PER AULA

JAUME FONT DEMANARÀ A LA PRESIDENTA ARMENGOL COM I QUAN DAVALLARÀ LES RÀTIOS D’ALUMNE PER AULA

El portaveu del grup El Pi recordarà demà durant el Ple del Parlament que un 85,47% de les aules d’infantil superen els 22 alumnes. La massificació a les aules és un dels principals motius del fracàs escolar que Balears lidera amb un 26,5% d’alumnes que abandonen els estudis.

23 de maig de 2016

Un 85,47% de les ràtios dels centres d’Educació Infantil superen els 22 alumnes per aula. Davallar les ràtios d'alumne per aula és una de les mesures que la Conselleria d’Educació havia pactat amb els sindicats a principi d’un curs que ja acaba, per tal de combatre les aules massificades i el fracàs escolar.

En vistes que molts centres ja s’organitzen pel següent període escolar, el portaveu d'El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, Jaume Font, demanarà a la Presidenta del Govern si al curs 2016/2017 sí es complirà el compromís de ràtios d’alumnes per aula.

El Pi recorda que malgrat la taxa d’abandonament escolar s’ha reduït els darrers anys, la Comunitat supera amb 6,7 punts la mitjana estatal amb un 26,5% d’alumnes que deixen els estudis. Només Ceuta supera aquesta estadística a l’Estat.

Tanca