JAUME FONT DEMANARÀ A LA PRESIDENTA ARMENGOL QUE ACLAREIXI SI CREARÀ NOUS IMPOSTS

JAUME FONT DEMANARÀ A LA PRESIDENTA ARMENGOL QUE ACLAREIXI SI CREARÀ NOUS IMPOSTS

JAUME FONT DEMANARÀ A LA PRESIDENTA ARMENGOL QUE ACLAREIXI SI CREARÀ NOUS IMPOSTS

El Pi recorda que a la Proposició No de Llei aprovada el passat 12 d’abril en un Ple del Parlament ja es parla d’un estudi que justifiqui un nou impost verd de cara al 2017. El Portaveu del grup demanarà dimarts a la Presidenta quines són les intencions de l’Executiu. 

25 d’abril de 2016 

El passat Ple de dia 12 d’abril, les formacions que permeten el Govern aprovaven en el Parlament la Proposició No de Llei ‘Mesures tributàries sobre el medi ambient’ on especificava la urgència de fer un estudi que justifcàs nous imposts verds de cara al proper any. Per aquest motiu, el portaveu d'El Pi, Jaume Font, demanarà a la Presidenta si pensa el Govern crear nous imposts durant aquesta legislatura per tal que deixi clar quin serà la ruta impostiva d’aquest Govern de forces d’esquerra.

El Pi recordarà que Balears és la Comunitat amb la pressió fiscal més alta de l’Estat i que als Pressuposts de 2016 ja es va acordar un augment general del 20% de les taxes de l’Administració autonòmica a més de la creació de l’Impost Turístic. Cada illenc té una carrega fiscal de 7.300 euros anuals mentre que la de la mitjana de l’Estat és de 5.800 euros l’any.

Tanca