JAUME FONT: “MANQUEN MESURES PELS QUI GENEREN LA RIQUESA ECONÒMICA, ABANS LI DÈIEM CLASSE MITJA”

JAUME FONT: “MANQUEN MESURES PELS QUI GENEREN LA RIQUESA ECONÒMICA, ABANS LI DÈIEM CLASSE MITJA”

JAUME FONT: “MANQUEN MESURES PELS QUI GENEREN LA RIQUESA ECONÒMICA, ABANS LI DÈIEM CLASSE MITJA”

El Portaveu del grup parlamentari El Pi ha parlat de la manca d'iniciatives destinades a la recuperació econòmica; ha recordat els assumptes pendents del Govern com és el traspàs de competències als Consells Insulars o els incompliments de mandats parlamentaris. Jaume Font ha criticat, a més, la inestabilitat del Pacte on “n'hi ha que fan de peons i n'hi ha que fan de capataç, que cobren més només per posar-se medalles”.

21 setembre 2016

“En el seu Pacte n'hi ha que fan de peons i n'hi ha que fan de capataços, que cobren més només per posar-se les medalles”. La inestabilitat del Govern en els moments clau de la legislatura com són la posada en marxa de l’Impost Turístic Sostenible o de la Facultat de Medicina ha estat una de les tres grans crítiques que El Pi ha fet a la Presidenta Armengol durant el Debat de Política General. “Té uns socis que no són de fiar”, ha dit Jaume Font.  El portaveu d’El Pi ha explicat que “un Govern es medeix per les seves prioritats: ¿Jardins de Marivent o Facultat de Medicina?”.

Jaume Font ha continuat fent una segona crítica pel seguit d'incompliments del Govern en temes cabdals com el servei públic de radioteràpia a Eivissa i Formentera, un nou model per a IB3, la regulació del lloguer turístic, del tot inclòs i de les empreses de cotxes de lloguer. “¿Per què no compleixen els mandats i avui tendrien arreglada la discussió del turisme?”.

El Portaveu del Grup Parlamentari no s’ha oblidat tampoc de la promesa feta, ara fa un any, del traspàs de competències del Govern als Consells Insulars, “el federalisme que demana a Madrid l'apliqui primer a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i cada un dels seus municipis”, li ha retret.

La tercera crítica d’El Pi al primer any de legislatura ha estat la manca d'iniciatives d’aquest Govern per un nou model productiu i per incentivar la indústria i la petita i mitjana empresa. “Convendria tenir clar qui genera la riquesa econòmica d’aquesta terra perquè no són els quatre hotelers rics, sino el 90% de la gent que es dedica a la petita i mitjana empresa, abans li dèiem classe mitja”

Jaume Font ha recordat que enguany cada balear està pagant 5.049 euros d'imposts de mitjana, 200 més que l'any passat. “Balears és terra d'emprenedors i no els hem d'ofegar”, ha afegit, tot suggerint que es davallàs la pressió fiscal del tram d'IRP autonòmic a la classe mitja, “un dels més alts de l’Estat”.

El Portaveu d’El Pi ha estès la mà de la formació per arribar a acords i per fer un front comú davant el Govern que sorgeixi a Madrid. “Si no ens paguen, vagin als jutjats. No pot ser que tenguem un deute històric amb les carreteres que ve de 2004. Ells no perdonen res”.

D’altra banda ha agraït la sinceritat de la Presidenta que fa poc reconeixia que no tenia doblers per quadrar els Pressuposts, “a les famílies és bo que tots sàpiguen si hi ha o no doblers”, ha dit per després demanar “si no n'hi ha, d'on els treurà per fer noves inversions?”

Per acabar, El Pi ha fet un seguit de propostes com són augmentar la inversió per alumne universitari de forma progressiva fins arribar a la mitjana estatal; solucionar el fet que tots els municipis tenguin aigua potable; protegir el territori d'acord, també, amb les propietats privades; bregar per declarar els ports de La Savina, Maó, Eivissa o Alcúdia d'interès general; aprofitar la Llei d'Indústria per donar un impuls al sector primari; o augmentar la partida del Govern destinada a investigació. “Respecte al senyor Bachiller, si no té un conveni de Madrid amb investigació, jo el donaria de baixa, s’ha de ser escrupulós”, ha afegit.

Tanca