JOAN RIBOT, BATLE D'EL Pi A ARIANY: "MODERNITZAM LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC PER GARANTIR LA SEGURETAT DELS VEÏNATS”

JOAN RIBOT, BATLE D'EL Pi A ARIANY: "MODERNITZAM LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC PER GARANTIR LA SEGURETAT DELS VEÏNATS”

JOAN RIBOT, BATLE D’EL Pi A ARIANY: “MODERNITZAM LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC PER GARANTIR LA SEGURETAT DELS VEÏNATS”

Les tasques per actualitzar les línies d’enllumenat públic i els punts de llums han començat aquesta setmana. Es revisaran les prop de 200 faroles del municipi  per evitar perills als vianants.

18 de febrer de 2016

Des d’aquesta setmana una brigada d’operaris revisa les línies d’enllumenat públic i tots els punts de llum d’Ariany. Es tracta d’un projecte de modernització i actualització d’aquests tipus d’instal·lacions impulsat per l’ajuntament i que té com a finalitat el compliment de dos objectius: Per una banda, garantir la seguretat dels veïnats, i per altra, fer més eficient la xarxa i reduir la despesa energètica.

Com ha explicat el batle d’Ariany, Joan Ribot del Pi-Proposta per les Illes, “vist els antecedents d’incidents a altres pobles, hem considerat necessari fer una revisió en profunditat del nostre sistema d’enllumenat. De fet, es comprovaran una per una les prop de 200 faroles que tenim al poble i es canviaran les línies que siguin necessàries”.

El projecte té un cost total de 107 mil euros i el finançament s’ha fet de la següent manera: 100 mil euros provenen d’ajudes al Desenvolupament Local i la resta, els pagarà el consistori. Està previst que les tasques estiguin enllestides en un termini de 2 mesos.

Tanca