JOSEP MELIÀ: "LA LLEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA VOL RETORNAR L'ESTATUS DE LLENGUA PRÒPIA AL CATALÀ"

JOSEP MELIÀ: "LA LLEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA VOL RETORNAR L'ESTATUS DE LLENGUA PRÒPIA AL CATALÀ"

JOSEP MELIÀ: “LA LLEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA VOL RETORNAR L’ESTATUS DE LLENGUA PRÒPIA AL CATALÀ”

El diputat d'El Pi defensà ahir en la Comissió Parlamentària de Cultura, Educació i Esports la necessitat de retornar als consens del '86 durant el debat de les esmenes a la Proposició de Llei de Normalització Lingüística presentada per aquest grup. “L’equiparació de les dues llengües passa per demanar el català i el castellà per igual; el català ha de ser un requisit per fer feina a la funció pública a les Illes Balears”, va dir.

19 de gener de 2016

És important remarcar que aquesta Llei vol retornar el tractament específic de llengua pròpia al català, un estatus que reflectia el tetx del ‘86”, són paraules del diputat Josep Melià durant el debat d’esmenes de la Proposició de Llei de Normalització Lingüística que El Pi va presentar al Parlament. “La llei del ‘86 tenia esperit d’Estat. No s’hauria d’haver trencat el consens fins que n’hi hagués un altre”, va explicar ahir en comissió.

Segons el diputat d'El Pi “es podria tornar a construir una Llei amb altres textos i enfocaments perquè és cert que la situació sociolingüística ha canviat”, Melià va posar l’exemple de l’increment poblacional “importantíssim” dels darrers anys a Balears i va remarcar que “ara més que mai és necessari que es facin polítiques actives en favor de la llengua”.

El diputat va defensar però que l’objectiu d’aquesta proposta d'El Pi és “d’equiparació” perquè “no podem tractar de manera igual dues llengües que tenen situacions desiguals”.  Melià va recordar que la filosofia de la proposició “és tornar al consens” i que els grups que ara critiquen el retorn a la Llei de la Normalització per ser una llei “antiga”, són els grans defensors de la Constitució, “que encara té més anys”.

Així mateix, el diputat d'El Pi criticà en comissió que la llengua castellana ja té un estatus jurídic “potent i sòlid”. En aquest sentit va dir que El Pi no acceptaria esmenes que consideren que les dues llengües estan en igualtat de condicions. “L’equiparació passa per demanar el català i el castellà per igual, també per treballar a l’Administració Pública”, va dir, “el català ha de ser un requisit per fer feina a la Funció Pública a les Illes Balears”.

El Pi proposà amb la Proposició de Llei que reforma la Llei de Normalització Lingüística  “retornar al text de 1986” després de veure i viure durant la legislatura passada “un atac a la llengua pròpia de les Illes Balears, contra la identitat de les Illes Balears”.

Tanca