LA FUTURA LLEI AGRÀRIA BENEFICIA ELS GRANS PROPIETARIS I DIFICULTARÀ LA VIABILITAT ECONÒMICA DE MOLTES EXPLOTACIONS

LA FUTURA LLEI AGRÀRIA BENEFICIA ELS GRANS PROPIETARIS I DIFICULTARÀ LA VIABILITAT ECONÒMICA DE MOLTES EXPLOTACIONS

LA FUTURA LLEI AGRÀRIA BENEFICIA ELS GRANS PROPIETARIS I DIFICULTARÀ LA VIABILITAT ECONÒMICA DE MOLTES EXPLOTACIONS

El Pi manifesta la seva preocupació perquè el projecte de Llei, aprovat avui al Consell de Govern, torna a provocar un efecte crida i crea noves restriccions al sector

1 de juny de 2018

El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS manifesta la seva preocupació davant algunes de les restriccions que el Govern pensa introduir al sector primari mitjançant la futura Llei Agrària.

La formació considera negativa la intenció de prohibir la construcció de nous habitatges en parcel·les agràries, independentment de si té o no els metres mínims per poder edificar en sòl rústic. Segons el portaveu del grup parlamentari d'El Pi, Jaume Font, "els pagesos han de tenir els mateixos drets que la resta de propietaris rústics de les illes i no pot ser que els que, fins ara, han mantingut les explotacions i donen vida al camp siguin ara els més perjudicats. No és presentable que les terres dels pagesos valguin ara menys que les d'aquells que no han fet cap ús agrari dels terrenys".

El Pi tampoc comparteix les intencions del Govern d'apujar a 10 hectàrees la parcel·la mínima per demanar autorització per a un agroturisme. Amb aquesta nova restricció, el Govern protegeix essencialment els grans propietaris i castiga els petits, que no podran beneficiar-se d'ingressos addicionals per mantenir les seves explotacions agràries.

Si es manté aquesta intenció, l'única sortida que quedarà per a moltes famílies propietàries serà la venda, principalment a estrangers, i l'abandonament definitiu del camp. El Pi considera que, almenys, s'hauria d'admetre l'ús d'agroturisme amb 28.000 metres quadrats per a les explotacions agràries amb cases que tinguin una antiguitat documentada superior a 100 anys o estiguin protegides pel catàleg de patrimoni històric municipal.

Una vegada més el Govern està actuant amb irresponsabilitat anunciant restriccions que només provoquen un efecte crida. L'increment de llicències en sòl rústic, en bona part, és conseqüència d'aquesta manera de fer.

El Pi considera necessària una autèntica política de suport al sector que permeti el manteniment de les explotacions agrícoles, pagant les ajudes sense retards, fent nets els torrents i entenent la figura del pagès com una peça clau en el manteniment del paisatge i el territori de les illes.

Tanca