L'AJUNTAMENT D'ARTÀ VA TANCAR EL 2015 AMB UN SUPERÀVIT D'1,6 MILIONS

L'AJUNTAMENT D'ARTÀ VA TANCAR EL 2015 AMB UN SUPERÀVIT D'1,6 MILIONS

L’AJUNTAMENT D’ARTÀ VA TANCAR EL 2015 AMB UN SUPERÀVIT D’1,6 MILIONS

20 de maig de 2016

La liquidació del pressupost de 2015 ha confirmat la bona salut dels comptes de l'Ajuntament d'Artà, totalment sanejat a nivell econòmic.

El consistori va tancar l'exercici passat amb un superàvit de devers 1,6 milions d'euros (1.608.299 €). Aquest és el resultat de la resta entre els ingressos (drets reconeguts nets), que foren de 12,1 milions d'€, manco les despeses (obligacions reconegudes netes), que foren de 10,5 milions d'€.

L'ajuntament ha complert amb el sostre de despesa i amb els nivells d'estabilitat pressupostària dictats per Madrid.

Per altra banda, en el darrer Ple, celebrat el 25 d'abril, es va acordar la cancel·lació anticipada de dos deutes de l'Ajuntament. Un és un préstec de 106.000 euros amb La Caixa i l'altre és el deute amb proveïdors de 166.000 euros amb la CAM.

En l'apartat econòmic, també es varen aprovar algunes despeses que es carregaran a aquest superàvit. Es tracta d'obres de manteniment d'infraestructures: el tancament d'un dipòsit d'aigua, el canvi de la coberta de la graderia del camp de futbol 'Ses Pesqueres' i la reparació del marge que va caure al camí del Molí d'en Leu.

Cal recordar que el Ministeri d'Hisenda permet als ajuntaments carregar certes despeses considerades 'financerament sostenibles' al superàvit municipal.

L'aprovació definitiva del pressupost de 2016, xifrat en 9,7 milions, es va publicar al BOIB del 5 de gener. El 2015, en canvi, es va funcionar amb els comptes prorrogats.

Tanca