L’EQUIP DE GOVERN AL CONSELL DE MALLORCA VOTA EN CONTRA DE LA CREACIÓ DE L’INSTITUT MALLORQUÍ DE VOLUNTARIAT QUE DEMANA EL PI

L’EQUIP DE GOVERN AL CONSELL DE MALLORCA VOTA EN CONTRA DE LA CREACIÓ DE L’INSTITUT MALLORQUÍ DE VOLUNTARIAT QUE DEMANA EL PI

L’EQUIP DE GOVERN AL CONSELL DE MALLORCA VOTA EN CONTRA DE LA CREACIÓ DE L’INSTITUT MALLORQUÍ DE VOLUNTARIAT QUE DEMANA EL PI

EL Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca ha presentat una moció per a la creació de l'Institut Mallorquí del Voluntariat perquè la tasca d’aquest sector tan important tengui la cobertura de la institució insular.

8 de setembre 2016

L'equip de Govern del Consell de Mallorca ha votat en contra de la creació de l'Institut Mallorquí de Voluntariat o, fins i tot, un altre tipus de figura. La Consellera Xisca Mora ha estès la mà a l’equip de Govern a acceptar modificacions en els acords de la moció per tal que anàs endavant però ni així s’ha aconseguit el suport de l’equip de Govern.

Des d’El Pi s’ha manifestat que Mallorca té un teixit associatiu important que constitueix part de la nostra identitat. Les persones compromeses en l'acció col·lectiva a partir de la implicació en les diferents associacions, amb la seva acció voluntària, contribueixen a millorar constantment les condicions de vida i el desenvolupament de la societat i la cultura.

El paper de les Administracions Públiques ha d'ésser el de donar suport a l'associacionisme i el voluntariat i oferir-los cooperació amb l'objectiu de promoure la innovació, la col·laboració amb altres agents socials, l'impuls i el desenvolupament de polítiques públiques que permetin i reforcin l'exercici lliure i independent de les entitats i els voluntaris, i també el treball compartit amb els voluntaris pel desenvolupament de les eines i polítiques de suport que s'hi refereixen. Aquest paper s’ha d'exercir des de la coordinació i l’eficiència procurant dur a terme accions de foment i suport a l'associacionisme i el voluntariat des d’una perspectiva nacional, posant a l'abast de tothom els recursos ja existents i promovent la creació d'eines i recursos de suport en funció de les competències.

“No poden consentir que l’oposició dugui la iniciativa i, per això, voten en contra d’aquesta moció. No és gens coherent que ens diguin que no la voten perquè ja hi fan feina. N'hi fan? Segur? O es posaran a fer feina ara que els presentam aquesta iniciativa? Sempre es posen a fer feina quan nosaltres els hi instam, han tengut un any” ha comentat Xisca Mora.

Tanca