L'EQUIP DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE CONSELL RECTIFICA L'ACORD DE LES INDEMNITZACIONS DELS REGIDORS DESPRÉS DE LA DENÚNCIA D'EL PI

L'EQUIP DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE CONSELL RECTIFICA L'ACORD DE LES INDEMNITZACIONS DELS REGIDORS DESPRÉS DE LA DENÚNCIA D'EL PI

L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE CONSELL RECTIFICA L’ACORD DE LES INDEMNITZACIONS DELS REGIDORS DESPRÉS DE LA DENÚNCIA D’EL PI

La impugnació de la formació ha provocat que en el Ple d'avui s'hagin hagut de modificar les percepcions econòmiques per no estar conformes a la Llei

26 d'agost 2019

L'equip de govern de l'Ajuntament de Consell ha hagut de rectificar l'acord que fixava les indemnitzacions dels regidors sense dedicació després de la denúncia que va fer El Pi a finals del mes de juliol. En el Plenari d'avui s'ha modificat aquesta proposta per no estar conforme a la Llei. La formació va presentar un recurs de reposició perquè anava en contra de la normativa en fixar màxims diferents segons el regidor a l'hora d'abonar les percepcions econòmiques per assistència als òrgans col·legiats.

La portaveu d'El Pi Consell, Xisca Campins, ha deixat clar que «estam satisfets perquè se'ns ha donat la raó i l'equip de govern ha hagut de rectificar. El que pretenem és que l'equip de govern actuï dins la legalitat i és la nostra responsabilitat com a oposició fer saber tot allò que no es fa bé». Campins també ha lamentat que «es convoquin aquests plens amb urgència sense fer una Comissió Informativa prèvia per poder dialogar i adoptar acords abans».

La regidora d'El Pi Consell ha apuntat que «amb els canvis que introdueix la nova regulació de les retribucions, el batle i el segon tinent de batle, que són els únics sense retribució retribuïda en ser jubilats, podran percebre fins a 8.400 euros cada any per assistències». Després de l'acord aprovat avui, els regidors gaudiran d'una dedicació exclusiva i tres dedicacions parcials.

Tanca