L'EQUIP DE GOVERN DE SA POBLA TITLLA DE DEMAGÒGICA LA BAIXADA D'IMPOSTS PROPOSTA PEL PP

L'EQUIP DE GOVERN DE SA POBLA TITLLA DE DEMAGÒGICA LA BAIXADA D'IMPOSTS PROPOSTA PEL PP

L’EQUIP DE GOVERN DE SA POBLA TITLLA DE DEMAGÒGICA LA BAIXADA D’IMPOSTS PROPOSTA PEL PP

Ahir vespre va tenir lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Sa Pobla una sessió extraordinària del Ple amb un sol punt de l'ordre del dia, presentat pel Partit Popular de Sa Pobla: “Baixada de taxes i impostos per l'any 2017”.

L'Equip de Govern considera aquesta proposta oportunista, demagògica i molt lluny del coneixement de la realitat econòmica i pressupostària de l'Ajuntament de Sa Pobla. Votar a favor d'aquesta proposta significaria endeutar més el poble augmentant el dèficit d’aquest Ajuntament i no disposar de liquiditat.

El Partit Popular no avalà la seva proposta amb una justificació econòmica, ni tan sols presentant un simple anàlisi de la realitat que suposaria la mateixa. A aquest respecte l'Equip de Govern de l'Ajuntament de sa Pobla senyala:

La base liquidable del 2016 és de 423.561.674,62 € en IBI urbana. Tenint en compte que el tipus impositiu actual és del 0,71% la quota del 2016 és de 3.004.816,37 €. Amb la proposta del Partit Popular de baixar-la al 0,62% la quota seria de 2.626.082'38 €.

En rústica, la base liquidable de 2016 és 38.021.170,33 €. Tenint en compte el tipus impositiu actual és del 0,85% la quota d'aquest any és del 322.833'98 €. Amb la proposta del Partit Popular de baixar el tipus impositiu al 0,62% la quota seria del 235.731'26 €.

L'acord que va presentar ahir al Ple de l'Ajuntament el Partit Popular, suposaria una recaptació al voltant de 470.000 € menys per l'any 2017. Tenint en compte la greu situació econòmica d’aquest Ajuntament, pagament de préstecs, cànon de sanejament (2012-2015) que a dia d’avui està pendent de liquidar per un valor de 465.000 €, sentències firmes de les expropiacions de finques de la Ronda (en aquests moments ja n’hi ha una de 240.000 €), conveni amb el Ministeri d’Interior per la construcció de la caserna de la guàrdia civil (200.000 € pendent de pagament) etc, votar a favor aquesta proposta suposaria dur l’Ajuntament de sa Pobla a la fallida total i absoluta.

470.000 € menys d'ingressos per aquest Ajuntament suposaria eliminar molts de serveis assistencials: renovació informàtica, l'eliminació de totes de les festes del poble, ajudes a les entitats esportives i culturals del poble, etc, etc.

A un dels altres punts presentats pel Partit Popular es demana l’aplicació de bonificació del 95% de la quota íntegra de l’IBI a determinades construccions en rústica, per motius de caire patrimonial etnològic. Al respecte l’Equip de Govern classifica aquesta proposta de ridícula. Serveixi d'exemple que una torre de molí actualment paga sols 7 € d’IBI.

Per tot l’expressat anteriorment, i en la voluntat de treure aquest Ajuntament endavant, l’Equip de Govern ahir vespre votar en contra de la proposta del Partit Popular. L’Equip de Govern vol fer constar que en cap cas tornarà a pujar impostos aquesta legislatura i quan la realitat econòmica d’aquest Ajuntament ho permeti es baixaran.

Tanca