L’EQUIP DE GOVERN DEL CONSELL DE MALLORCA ACTUA A REMOLC DE L’OPOSICIÓ

L’EQUIP DE GOVERN DEL CONSELL DE MALLORCA ACTUA A REMOLC DE L’OPOSICIÓ

L’EQUIP DE GOVERN DEL CONSELL DE MALLORCA ACTUA A REMOLC DE L’OPOSICIÓ

La formació, al Consell de Mallorca, presenta una moció al proper Ple sobre el Pla Director Sectorial de Comerç i el Govern decideix començar les reunions amb l’equip redactor.

6 de novembre 2016

L'equip de Govern del Consell de Mallorca actua a partir de les iniciatives que presenta el grup de consellers d’El Pi. Així ens tenen avesats i, en aquest cas, no ha estat diferent la seva actuació.

Els consellers d’El Pi – Proposta per les Illes Balears vàrem votar a favor de l’aprovació inicial d’aquesta NTC i consideram del tot important que es doni seguretat jurídica al sector comercial, des del consens i el diàleg amb totes i cadascuna de les associacions. En un altre temps, aquest era el teixit econòmic més important de l’illa però dissortadament a dia d'avui es troba quasi desmantellat del tot.

Tenir cura, per tant, del comerç local ha de ser una de les prioritats que han de tenir totes i cada una de les institucions d’aquesta terra. La necessitat de mantenir un equilibri entre les múltiples ofertes comercials que conviuen al territori és un objectiu cabdal per a la sostenibilitat econòmica, social i urbanística. Un dels mecanismes a través del qual s'instrumentalitza aquest equilibri és l'establiment d’un règim d'horaris.

Donat que amb l’aprovació inicial de la NTC prèvia al PDS d'equipaments comercials, queda palès la intenció del Govern del Consell de Mallorca envers a la protecció del petit i mitjà comerç, des d’El Pi entenem del tot necessari, vist els darrers esdeveniments succeïts a Mallorca, refermar aquesta aposta.

Per això, des d’El Pi demanarem que dins l'elaboració i estudis del futur Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials i, en el seu cas, dins el seu contingut, es tengui especialment en compte la conseqüència de l'obertura en diumenges i festius dels grans establiments comercials i la necessitat que les previsions dels plans urbanístics i les autoritzacions administratives municipals tenguin en compte les conseqüències sobre les infraestructures públiques, en relació a la instal·lació de grans establiments comercials, establint les mesures correctores adients.

Tanca