Candidats Municipals

Candidats Municipals d'El Pi per a les Eleccions 2019

 • Alcúdia
  DOMINGO BONNÍN, candidat d’El Pi Alcúdia

  Se estrena com a candidat a la Batlia d’Alcudia. “Donarem suport a la petita i mitjana empresa amb formació destinada al petit comerç. És imprescindible reforçar els serveis complementaris de les escoles i incrementarem els serveis que donam als ciutadans ampliant els horaris d’atenció, millorant els centres de salut i afegint més especialitats mèdiques. També seguirem treballant per la desestacionalització turística. La nostra és una aposta clara per les energies renovables i la bona gestió dels residus. Impulsarem un pla rector d’usos de la muntanya de La Victòria, reforçant-ne els itineraris de senderisme. Cercarem sòl públic per a lloguer d’habitatges socials i per a joves. Farem un pla de mobilitat del municipi per saber exactament quines són les necessitats que tenim i aplicar-ne les solucions que pertoquin. També hem d’augmentar la plantilla de la Policia Local.”.

 • Andratx
  KATIA ROUARCH, candidata d’Andratx

  “Treballarem per crear noves zones d’aparcament municipal i posarem en marxa un pla de millora de carrers i espais públics de tot el municipi, amb asfaltat de diferents zones, creació i remodelació de parcs infantils, millora de voravies, de jardins... Volem fer una residència per a la gent gran d’Andratx i ampliar les places del centre de dia. Per als joves reformarem l’antiga escola graduada per convertir-la en un espai polivalent. Aprovarem definitivament  les normes subsidiàries i desenvoluparem el Pla Especial de Reforma Interior (PERI) a Es Pantaleu, Son Maó i Son Corso. Crearem un museu dedicat a la vida i obra de l'escriptor Baltasar Porcel, que serà també centre de difusió de la seva obra. També durem a terme la remodelació íntegra del poliesportiu d'Es Vinyet, que comptarà amb pavelló, piscina coberta, pistes de tenis, camp exterior de futbol 7, pistes de petanca, cafeteria i aparcament ”.

 • Ariany
  JOAN RIBOT, candidat d’Ariany

  “És la nostra intenció seguir potenciant el sector turístic i fer feina per donar a conèixer Ariany com un destí turístic de qualitat. Així, aconseguirem que Ariany sigui un poble més viu i dinàmic. Ens agradaria que aquesta legislatura el nostre poble pogués comptar amb un tanatori digne que cobreixi les nostres necessitats. Agilitzarem el màxim possible els tràmits que hagin de fer els nostres veïnats facilitant les gestions per internet i evitant, així, desplaçaments innecessaris. Volem condicionar el local de la tercera edat i acabar-lo definitivament, amb el tancament de la part coberta de la plaça i, després, climatitzar-lo de forma adequada. Ens agradaria eliminar totes les barreres arquitectòniques que sigui possible i donar funcionalitat a la Plaça Major i reubicar el punt verd a la finca que vàrem comprar al costat del cementiri municipal”.

 • Artà
  MARIA ANTÒNIA SUREDA, candidata d’Artà

  “Volem, amb el consens dels propietaris, un Parc Natural de Llevant ampliat que recuperi els usos tradicionals agrícoles i cinegètics i que sigui el motor econòmic del municipi. Potenciarem els ACIRE per a residents, farem realitat l’ampliació del centre de dia i potenciarem  el servei d’ajuda a domicili. També hem de mantenir i millorar les instal·lacions i serveis de la Residència. Elaborarem un pla de manteniment i millora de totes les infraestructures públiques per seguir donant servei esportiu, empresarial, cultural i lúdic de qualitat. Aproparem les entitats ciutadanes a la gestió diària de l’Ajuntament, posant pressupost per àrees a la seva disposició per tal que sigui consensuat amb les regidories corresponents. Impulsarem de manera decidida el pla de gestió de l’aigua, seguirem apostant pel reciclatge i la construcció dels nous punts verds d’Artà i la Colònia.

 • Banyalbufar
  MATEU FERRÀ, candidat de Banyalbufar

  “Posarem definitivament en marxa el nou model de recollida selectiva i eliminarem el cablejat de telefonia i subministrament elèctric de tot el municipi, amb el seu soterrament. Seguirem lluitant per aconseguir la depuració de les aigües al Port des Canonge. Desenvoluparem  un pla d’embelliment estètic, de protecció i conservació del municipi i un Pla d’Igualtat a través de la visibilització de les desigualtats de gènere. Promourem els espais socials a través del nou local que ha comprat l’Ajuntament. Aquest espai serà destinat per a la realització de formacions, col·loquis i altres activitats. Així, volem crear un lloc de trobada per les associacions municipals i potenciar la vida social del municipi.

 • Bunyola
  MIQUEL BALLESTER, candidat de Bunyola

  “Un dels nostres objectius és instaurar programes d’inserció laboral, especialment per a joves i majors de 55 anys. També aconseguir nous habitatges per a joves, modernitzar la xarxa de clavegueram i soterrar les línies elèctriques. Millorarem la recollida selectiva i transformarem el punt verd en punt de reciclatge. Farem campanyes de dinamització del comerç local i donarem suport als clubs esportius i entitats culturals del municipi. Volem ampliar els efectius de la Policia Local, impulsar la creació d’un PAC a Caubet i transformar el CEIP Mestre Colom en un institut-escola de nova construcció al costat del poliesportiu”.

 • Calvià
  XISCO MORENO, candidat de Calvià

  “Volem augmentar el nombre i quantitat de les places residencial assequibles i donar suport als familiars cuidadors. Posarem en marxa un Pla especial d’habitatge per a menors de 35 anys. Donarem suport i ajudes al sector turístic en temporada baixa, amb un tractament especial per al petit comerç, autònoms i petites i mitjanes empreses. Volem potenciar el servei públic de transport amb la millora d’horaris i freqüències i la bonificació al 100% per als menors de 18 anys. Millorarem l’enllumenat públic i la xarxa d’abastiment d’aigua. Rebaixarem la pressió fiscal i fomentarem el servei municipal de 24 hores els 365 dies de l’any per a la recollida selectiva, l’assistència a víctimes de violència de gènere i l’assistència domiciliària als nostres majors”.

 • Campanet
  TONI SERRA, candidat de Campanet

  “Volem corregir els greus problemes de circulació i aparcament i millorar els horaris de bus i la coordinació amb el tren Inca-Palma. Crearem una comissió d’educació amb representació de mestres, pares, alumnes,... per la millora continuada de les capacitats, aptituds, actituds i hàbits dels nostres infants. Instaurarem una nova manera de gestionar el manteniment i neteja de places, parcs, jardins, carrers, edificis, subministrament d’aigua i zones públiques que sigui més eficaç, eficient i satisfactòria tant pels veïns com per la brigada municipal i les empreses col·laboradores”.

 • Campos
  CATALINA SERVERA, candidata de Campos

  “La nostra  proposta inclou una revisió i moderació dels imposts municipals. Crearem l’oficina d'informació turística i fomentar la xarxa d'agroturismes, així com el lloguer vacacional per a particulars. Agilitzarem l’execució del projecte de l'escola nova i farmàcia al nucli urbà les 24 hores dels 365 dies de l’any. Volem incentivar el petit comerç i millorar les dotacions i el manteniment de la zona de Sa Ràpita i dels nuclis urbans. També plantejarem mesures per fomentar els habitatges de promoció pública i per a joves. Fomentarem els ajuts als esportistes de la vila perquè puguin optar i entrenar en les seves respectives disciplines i incrementarem la neteja i el manteniment dels camins rurals i les ajudes al foment de productes agraris campaners”.

 • Capdepera
  MARGALIDA RICO, candidata de Capdepera per la coalició Es Grup - El Pi

  “Necessitam crear zones d’aparcament i noves dependències per a la Policia Local i Protecció Civil. Incentivarem l’economia local reduint el temps d’espera per l’obtenció dels permisos d’obra. Volem millorar i embellir les zones comercials, així com fomentar la inversió i el manteniment d’infraestructures mitjançant l'aplicació de l’Impost Turístic. Volem un centre de salut de 24 hores a Cala Ratjada i establir ajudes de 10.000 euros perquè els joves puguin adquirir el seu primer habitatge. La nostra proposta també inclou la creació d'un museu de Tradicions Gabellines i la reforma integral d'Es Clot de sa Grava.”.

 • Consell
  XISCA CAMPINS, candidata d’El Pi Consell

  “El Pi a Consell és el canvi. Volem un nou centre sanitari i millorar la seguretat ciutadana al municipi. És imprescindible un «Pacte per l'Aigua» per deixar de ser el poble que perd més aigua per la xarxa de totes les illes i millorar el clavegueram. Crearem una sala d'actes polivalent i impulsarem la revitalització del comerç local. Baixarem els tipus impositius de l’IBI i l’impost als vehicles.”.

 • Costitx
  ANTONI SALAS, candidat de Costitx

  L’actual batle de Costitx, repetirà com a candidat d’El Pi a l’Ajuntament. “La proximitat que el meu equip ha ofert a la gent, el diàleg permanent a qui ha volgut parlar i la gran quantitat de projectes i fites aconseguides en el camp cultural, mediambiental i d'infraestructures, són la millora garantia que podem oferir. Volem aconseguir unes pistes esportives dignes i millorar la qualitat i pressió de l’aigua, així com cercar una solució  al problema dels nitrats. També volem empedrar o millorar molts de racons i llocs del nostre poble”.

 • Deià
  FRANCESC SALAS, candidat de Deià

  “Fa més de dues dècades, Deià ja va ser pioner en la construcció d’habitatges de protecció oficial i ara el lloguer social és també la nostra prioritat. Donam suport al petit i mitjà comerç del municipi i treballam amb l’objectiu prioritari de la desestacionalització. Exigirem l’augment de freqüència i qualitat del transport públic i prioritzarem la via com a carrer local enfront de la carretera MA-10. Volem optimitzar les àrees d’aparcament existents i crear-ne de noves. Implantarem la recollida selectiva domiciliària”.

 • Escorca
  TONI VALLESPIR, candidat d’Escorca

  “Treballarem per a aconseguir un altre dia de visita del metge al municipi. Volem més vigilància a les finques i proposam un municipal diari al Santuari de Lluc. La nostra proposta per Escorca també inclou una baixada de les taxes de recollida de fems i més promoció turística, amb noves iniciatives per un turisme de muntanya i esportiu”.

 • Felanitx
  JAUME MONSERRAT, candidat de Felanitx

  “Crearem una una xarxa de punts verds accessibles a tots els nuclis del municipi i executarem la segona fase de l’hospici amb la creació d’habitatges socials. També definirem els usos del Sindicat perquè, una vegada sigui públic, el puguin gaudir els felanitxers i felanitxeres  i a més sigui sostenible. Agilitzarem les tramitacions administratives i les llicències d’obres, i  crearem la Regidoria de Portocolom, on volem reformar la Casa del Mar. Plantejam un Pla de rehabilitació de les zones turístiques de Portocolom, la millora dels serveis turístics a Cala Ferrera i el retorn de la inversió privada a les zones turístiques.  Crearem nous aparcaments públics i modificarem el model d’ORA. Volem que Felanitx tingui una pista d’atletisme, un auditori nou i un solar per a l’escola nova. Posarem en marxa un concurs d’idees per a la plaça de Cas Concos”.

 • Inca
  GORI FERRÀ, candidat d’Inca

  “Volem  la reforma integral del casc antic, amb la creació d’espais públics i la peatonalització de carrers per afavorir una zona comercial a cel obert. El projecte també contempla la reforma integral de la Gran Via Colom, l’augment dels habitatges socials i per lloguer, ajudes per a la rehabilitació i la modernització industrial i comercial del municipi.  Aportam molta dedicació, capacitat per arribar a acords, moderació i molta il·lusió per millorar la ciutat, com hem demostrat en aquests 4 anys de feina a l’Ajuntament d’Inca. També ens comprometem a seguir reclamant l’execució definitiva de la Ronda Nord”.

 • Lloseta
  TOMEU RIPOLL, candidat de Lloseta

  “Les meves prioritats són la reforma de l'àrea recreativa i esportiva d'Es Puig i de l'avinguda del Cocó, així com l'ampliació de les infraestructures educatives per oferir un servei educatiu de qualitat per als nins de 0 a 3 anys que no disposen, actualment, d'una escoleta municipal. També volem implantar un sistema ràpid i eficaç de comunicació d'avaries, brutor i qualsevol altra incidència i la reforma de la Biblioteca Municipal. En el Pi Lloseta som un grup de persones que estimen el poble, un grup renovat ple d'il·lusió, amb ganes de sumar, fer propostes i aportar solucions. Una manera de fer feina en equip com he fet durant 9 anys com a president de la Uniò Esportiva Llosetina”.

 • Llucmajor
  BERNADÍ VIVES, candidat de Llucmajor

  “El  nostre compromís és fer de Llucmajor un municipi més amable, més sostenible, més saludable, més segur i més adaptat a les necessitats dels ciutadans. Crearem línies de promoció del comerç local, millorarem les voravies, asfalt, i l’enllumenat públic. Construirem un nou centre sanitari públic i millorarem els serveis socials. Potenciarem els centres de dia i oferirem una assistència domiciliada que cobreixi les necessitats dels nostres grans. Augmentarem la presència policial, prioritzant els policies tutors i de proximitat i millorarem la seva coordinació amb altres estaments policials. Promourem una oferta turística dirigida als nostres recursos culturals, paisatgístics, artístics, històrics i esportius per fomentar la desestacionalització.

 • Manacor
  CATI RIERA, candidata de Manacor

  “Hem materialitzat els compromisos que fa quatre anys vàrem adoptar amb Manacor.  El nostre és un projecte a llarg termini, no tots els resultats són immediats, però sabem que canviarà Manacor per sempre. Hem fet molta feina i estam a punt de tenir aprovat el Pla General i de servir aigua potable a la ciutat. Definirem un pla d'atracció d'inversions, empreses i industries aprofitant les fortaleses del municipi. Estam convençuts que l'educació és l'eina més poderosa que tenim per transformar la societat i plantejam Manacor com una ciutat educadora, creativa, inclusiva, tranquil.la, segura i pensada per a les persones. Per això tenim clar que és imprescindible que els vianants i les bicicletes guanyin terreny als vehicles. I, a més de seguir millorant els carrers i les places de tot el municipi, desenvoluparem projectes per tal de crear rutes segures i tranquil·les perquè els infants vagin a escola. Per posar un altre exemple, farem feina per baixar i unificar els preus dels menjadors escolars del nostre municipi.

 • Maria de la Salut
  BIEL MAS, candidat de Maria de la Salut

  Hem d’incrementar l’atenció a les persones majors del nostre municipi amb un centre de dia. Millorarem la xarxa de pluvials, per evitar les inundacions que patim quan plou, i augmentarem els recursos destinats al manteniment i neteja dels carres, camins i espais públics. Altres prioritats seran reforçar la presència policials els festius i caps de setmana, la construcció d’una sala polivalent o teatre i continuar amb la tramitació de les noves normes subsidiàries per definir el model de poble que volem”.

 • Marratxí
  NEUS SERRA, candidata per la coalició d’Independents de Marratxí – El Pi

  “Volem eliminar les barreres arquitectòniques a tots els nuclis de Marratxí, asfaltar els carrers i millorar les voravies. Impulsarem la implantació de la recollida selectiva amb el model “porta a porta” per tal de reduir la taxa de reciclatge. Hem de millorar les instal·lacions esportives que tenim i volem construir un nou centre municipal per donar cabuda a totes les modalitats esportives existents al municipi. Hem de fer que l’escoleta de 0-3 anys del Pla de Na Tesa sigui una realitat. Durem a terme les gestions necessàries amb l’IBAVI i establirem col·laboracions amb els propietaris per tal de garantir les necessitats d’habitatge dels nostres veïnats. Millorarem l’oferta pels nostres majors als centres de dia i residències i ampliarem les places reservades pels marratxiners fent les negociacions necessàries amb les administracions supramunicipals”.

 • Muro
  MIQUEL PORQUER, candidat de Muro

  “Una de les prioritats serà tenir nous espais de salut a Muro, Platja de Muro i Capellans i millorar els diferents espais esportius com, per exemple, a la pista de tenis i al camp de futbol. Impulsarem la millora de l’enllumenat i de la nova via connectora ciclista a Platja de Muro. Crearem una zona jove per a fer skate. Apostam per una nova escola de 0 a 3 anys i per reorganitzar la circulació i els aparcaments a Muro”.

 • Palma
  JOSEP MELIÀ, candidat de Palma

  “Tenim l’oportunitat d’oferir un projecte diferent i engrescador per a Ciutat. Volem una Palma més mallorquina, més nostra, més neta, millor gestionada, amb molta més cultura i més viva.  Treballarem per construir aparcaments a barriades. Millorarem els accessos a Palma i renovarem i ampliarem la flota de l’EMT. Promourem el comerç de proximitat i evitarem l’obertura de grans equipaments comercials. Regularem el lloguer turístic i els hotels urbans. Ampliarem el parc públic d’habitatge social de lloguer i comprarem o llogarem pisos de Palma per dedicar-ho a habitatge assequible. També volem unificar els serveis de neteja i manteniment dels espais públics municipals i crear un servei de petit manteniment urgent 24 hores per acabar amb els problemes de neteja que té la ciutat. Altres propostes que tenim són redactar i aprovar el Pla General de Palma per tal de dissenyar la ciutat del segle XXI, crear l’Institut de la Cultura, acabar la Falca Verda i el Parc de les Vies, desplegar la Unitat Autònoma de Policia a la Platja de Palma i dissenyar les polítiques als barris amb el concurs real i efectiu dels ciutadans a través de les entitats organitzades.”

 • Petra
  SALVADOR FEMENIAS, candidat de Petra

  “Millorarem la neteja del poble i ordenarem la circulació local per tal de fer compatible la circulació a peu, en bicicleta i en cotxe, de forma segura i agradable. Volem fer compatible Can Real per a la gent major de Petra i crear l’escoleta pública de 0 a 3 anys devora les instal·lacions esportives. Activarem el turisme cultural, aprofitant la figura de Sant Juníper Serra, creant itineraris culturals dins el poble i també a fora vila. Posarem en marxa el Centre de nit, rehabilitarem l’antiga estació de tren perquè els ciutadans de Petra la puguin utilitzar com espai per a les diferents associacions i ferem realitat la fibra òptica a Petra amb punts wifi gratuïts”.

 • Pollença
  JOSEP MARQUET, candidat de Pollença

  “Volem un ajuntament eficaç, amb els recursos i els avanços tecnològics adients. Apostarem per la cohesió social i la protecció dels col·lectius més vulnerables. Prioritzarem l’adaptació del Plau General Urbanístic al Pla Territorial, des de la participació plural i el diàleg. També hem d’integrar els tres nuclis de població del municipi millorant el transport públic i la seva connectivitat, així com amb la resta de Mallorca. Afavorirem les iniciatives del teixit comercial, empresarial i del sector primari del municipi.”

 • Porreres
  XISCA MORA, candidata de Porreres

  “Durem a terme una gestió econòmica responsable per reduir totalment el deute de l’Ajuntament i  permetre una baixada d’impostos als ciutadans. Treballarem per incrementar la plantilla de la policia local i reclamarem una major presència de la Guàrdia Civil. Aconseguirem l’atenció mèdica les 24 hores a la Unitat Bàsica de Salut de Porreres. Donarem continuïtat a la creació del centre de dia amb l'objectiu de garantir i millorar l’atenció a la gent gran. Fomentarem la promoció turística potenciant el patrimoni, la cultura, els espais naturals i la gastronomia. També volem incrementar les zones d’aparcament, elaborar un pla director de cultura, mantenir i millorar la neteja de places i carrers i eliminar els abocaments incontrolats i els excrements de cans al municipi”.

 • Sa Pobla
  LLORENÇ GELABERT, candidat de sa Pobla

  “La seguretat serà la nostra màxima prioritat la pròxima legislatura. Millorarem la neteja, l’asfalt dels carrers i camins rurals, i l’enllumenat públic amb la incorporació de tecnologia LED. Un altre dels nostres objectius és la reestructuració profunda i potenciació del mercat setmanal de sa Pobla. Impulsarem la redacció, dotació i execució d’un Pla d’Embelliment, el qual inclourà ajudes per a la rehabilitació de façanes i la protecció del patrimoni, així com la reforma de la plaça del Mercat. Iniciarem els tràmits per a la construcció d’un auditori o edifici polivalent i farem una aposta decidida pel transport públic”.

 • Sant Joan
  FRANCESC MESTRE, candidat de Sant Joan

  “Millorarem el transport públic, per exemple, amb la implantació d’un servei de minibús entre els pobles. Farem només per a vianants, sense cotxes, l’accés al cementeri. Volem millorar la neteja de les zones urbanes, costaneres i dels boscs. Promocionarem el senderisme i les rutes de kayac. Treballarem per un municipi més sostenible i volem implantar la finestreta única a l’administració, que sigui eficaç i efectiva”.

 • Sant Llorenç des Cardassar
  ONOFRE GARCÍA, candidat de Sant Llorenç des Cardassar

  “Donarem veu al poble amb pressuposts municipals participatius, promourem la redacció d’un Pla General Urbanisme en substitució de les normes subsidiàries, dotant de seguretat jurídica als propietaris, i lluitarem per aconseguir centres educatius unificats, perquè els nostres joves puguin estudiar al municipi fins als 16 anys. Impulsarem una policia de proximitat i la posarem en marxa un consell municipal de seguretat. Finalitzarem la construcció del poliesportiu i crearem un Parc Verd a la zona costanera. També redactarem un Pla de conservació i embelliment de la zona costanera i donarem veu al petit comerç dins el Consorci de Turisme. Ampliarem els horaris d’atenció als Centres Sanitaris, dotant de servei de pediatria a tot el municipi, i impulsarem la construcció d’una residència de persones majors, juntament amb l’ampliació dels serveis dels centres de dia”.

 • Santanyí
  JAUME AMENGUAL, candidat de Santanyí per la coalició SUMA! (Alternativa per Santanyí - El Pi)

  “SUMA! és el nom de la coalició formada per El Pi i Alternativa per Santanyí. Compartim un programa local que posa l'accent en la millora de l'accessibilitat, la transparència, la participació ciutadana i els espais infantils. També fem una aposta decidida per les energies renovables i la recollida selectiva, així com per una oferta cultural ambiciosa per al municipi. La nostra és una candidatura transversal que s'assembla a la realitat dels distints pobles que conformen els nostre municipi. SUMA! té també com a objectiu millorar les relacions entre les forces polítiques de Santanyí, molt deteriorades els darrers anys”.

 • Santa Margalida
  JOAN MONJO, candidat de la coalició Convergència - El Pi

  “Construirem un local per a la tercera edat de Santa Margalida, redissenyarem la plaça de Santa Margalida, crearem aparcaments subterranis i continuarem amb la substitució de l’enllumenat públic per LED. Seguirem amb el no rotund a l’emissari submarí i depuradora de Son Bauló. Integrarem Santa Margalida, Can Picafort i Son Serra a través d’uns circuits verds per a bicicletes i vianants. Reforçarem els serveis socials i millorarem el servei d’assistència domiciliària, ampliant el centre de dia i les instal·lacions existents. Adequarem els horaris de l’escoleta i guarderia municipals durant els mesos d’estiu. També està prevista la creació d’una guarderia infantil a Son Serra.

 • Selva
  JOANA MARIA COLL, candidata de Selva

  “El Pi té un projecte integrador i moderat per Selva. Volem impulsar la participació de la dona dins el municipi, crear el primer pla local de joventut i una Regidoria de Turisme. Impulsarem la creació d’una escola de margers, seguirem eliminant barreres arquitectòniques i farem un parc verd. Volem construir un macrodipòsit d’aigua potable per abastir Selva, Caimari i Moscari, a més de reformar de manera íntegra les canonades d’aigua potable, pluvials i brutes. Apostam decididament per les energies renovables”.

 • Sencelles
  JOAN CARLES VERD, candidat de Sencelles

  “Executarem la reforma de la plaça. Embellirem els espais urbans a tot el municipi (Plaça Nova, Can Bril, Biniali, Ruberts, Cascanar, Jornets...) i impulsarem l’execució d’una ronda de circumval·lació amb el menor impacte paisatgístic. Destinarem més recursos a la neteja de tots els nuclis del municipi I Assignarem una persona de brigada a Biniali de manera permanent.  Crearem un espai polivalent per als joves i iniciarem les modificacions urbanístiques necessàries per disposar dels terrenys per a la construcció d’un camp de futbol a Sencelles”.

 • Ses Salines
  MIQUEL RIGO, candidat de Ses Salines

  “Estudiarem la possibilitat de rebaixar l’IBI als empadronats, modernitzarem l’Avinguda Marquès del Palmer i crearem un pla de millora i manteniment de carrers, camins, voravies, jardins i passeig de la Colònia. Crearem una marca pròpia de producte local, fomentarem la promoció turística i declararem el municipi sport friendly. Millorarem les instal·lacions del camp d’esports de ses Salines i les instal·lacions complementàries al camp d’esports de la Colònia. Volem reactivar "Lloc i memòria" com esdeveniment cultural referent. Reclamarem una nova escoleta d’infantil i la millora de les carreteres ses Salines – Colònia, ses Salines – rotonda cantó d'en Pere Creus i ses Salines – es Llombards. Iniciarem l’estudi d’una possible ronda de circumval·lació a ses Salines. Introduir mesures perquè els vehicles minvin la velocitat dins els nuclis urbans. Millorarem el manteniment del punt verd i volem servei d’ambulància a la Colònia en els mesos d’estiu”.

 • Sóller
  JAUME BESTARD, candidat de Sóller

  “Volem un poble segur, amb policia ben dotada i formada, i serveis mèdics de qualitat. Hem de posar ordre circulatori i reforçar el transport sostenible, per facilitar la mobilitat als nostres ciutadans. Volem un urbanisme sostenible, on els olivars i els seus usos hi tinguin cabuda. Millorarem els servei de neteja i donarem suport al petit i mitjà comerç. Volem un lloguer turístic regulat de forma lògica, on tots hi puguin prendre part ”.

 • Son Servera
  TONI CÀNOVAS, candidat de la coalició ON Son Servera - El Pi

  “L’objectiu principal de la coalició és defensar els interessos de Son Servera amb propostes polítiques realistes i possibles que aportin solucions als molts de problemes que pateix el municipi des de fa massa temps. Amb la coalició amb el El Pi volem treballar conjuntament per a millorar el transport públic a Son Servera i fer les passes adients perquè el tren arribi a Son servera i Artà. També volem incrementar les freqüències i itineraris del transport de bus interurbà. Hem de millorar les carreteres fins a Son Servera i incrementar la neteja de torrents”.

 • Valldemossa
  JAUME JUAN, candidat de Valldemossa

  “Proposam la reestructuració dels usos dels immobles municipals per aconseguir habitatges de lloguer social per als joves i impulsar la reforma integral del conjunt històric de la Reial Cartoixa de Valldemossa amb el suport dels copropietaris. Dotarem de servei de clavegueram a Sa Marina i posarem en funcionament els serveis existents a George Sand, Shangril·là i es Port. Canviarem d'ubicació i reestructurarem el mercat dels diumenges i obrirem l'Oficina de Turisme els 365 dies de l'any. Duplicarem la capacitat de l'aparcament gran (amb una planta soterrada) i reservarem una zona per a residents. Cobrirem la planta superior amb plaques solars integrades a l'entorn i dedicades a la recàrrega de cotxes elèctrics. Augmentarem la freqüència de la recollida selectiva”.

Tanca