OFENSIVA D'EL PI A TOTES LES INSTITUCIONS PERQUÈ EXIGEIXIN AL GOVERN UN CANVI EN EL REPARTIMENT DE L'IMPOST TURÍSTIC

OFENSIVA D'EL PI A TOTES LES INSTITUCIONS PERQUÈ EXIGEIXIN AL GOVERN UN CANVI EN EL REPARTIMENT DE L'IMPOST TURÍSTIC

OFENSIVA D’EL PI A TOTES LES INSTITUCIONS PERQUÈ EXIGEIXIN AL GOVERN UN CANVI EN EL REPARTIMENT DE L’IMPOST TURÍSTIC

El Grup Parlamentari ha registrat una Proposició No de Llei en Comissió de Turisme; una moció en el Consell de Mallorca i presentarà mocions a tots els Ajuntaments on hi hagi representació d’El Pi, per tal que s'estableixin uns criteris de repartiment dels fons recaptats per l'Impost Turístic que necessàriament tenguin en compte les propostes dels Consistoris. La formació recorda que aquesta petició ja es va fer durant la tramitació de la Llei mitjançant una esmena que el Pacte va rebutjar.

28 de gener de 2017

Ofensiva d’El Pi a totes les institucions per tal d'aconseguir que el Govern faci un repartiment més just dels fons recaptats amb l’Impost Turístic que tengui en compte els Ajuntaments.

El Pi pretén que es modifiquin les regles de funcionament de la Comissió de l'Impuls Sostenible per tal que les propostes del Govern necessitin d’un mínim de consens entre les parts per ser aprovades i, a més, establir uns criteris objectius que obligassin a un cert consens en el repartiment.

La iniciativa que El Pi presentarà en el Parlament de les Illes Balears, en el Consell de Mallorca i en els Ajuntaments on hi té representació proposta que els criteris siguin o bé per zones o bé per Administracions. “Si és per zones, que com a mínim el 50% o un determinat percentatge dels fons recaptats s'han de dedicar a la zona d'on provenen els recursos (a infraestructures i equipaments directament vinculats i que donen servei a aquestes zones). Si és per Administracions, que com a mínim el 30% o un determinat percentatge dels fons recaptats per un municipi s'hagin de dedicar als projectes presentats pels Consistoris”, explica la iniciativa.

El Pi recorda que l’Impost de Turisme Sostenible és finalista i ha d'anar destinat a la protecció, preservació i recuperació del medi natural o la millora de la qualitat i la competitivitat del sector turístic, on el paper dels Ajuntaments és molt rellevant. La formació critica que a la primera convocatòria de repartiment del fons no s'hagi acceptat cap dels més de 100 projectes presentats pels Ajuntaments de Balears, una manera de fer perdre temps i recursos a les Administracions que millor coneixen i gestionen les necessitats de la gent.

Durant la tramitació del Projecte de Llei, El Pi ja presentà una esmena que fou rebutjada pels partits del Pacte on es reclamaven uns criteris objectius i mecanismes que obligassin a un decidir entre les parts i no permetessin que primàs, sense necessitat de consens, l'opinió del Govern, que és exactament el que ha passat en aquesta primera convocatòria.

Tanca