PASTOR: “AMB AQUESTES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ, REAFIRMAM EL NOSTRE COMPROMÍS AMB MALLORCA”

PASTOR: “AMB AQUESTES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ, REAFIRMAM EL NOSTRE COMPROMÍS AMB MALLORCA”

PASTOR: “AMB AQUESTES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ, REAFIRMAM EL NOSTRE COMPROMÍS AMB MALLORCA”

El portaveu d'El Pi ha destacat, entre les nombroses propostes municipalistes, la demanda de tancament de la planta de compostatge al municipi d’Ariany, que ha estat rebutjada.

14 d’abril 2016

El Pi - Proposta per les Illes Balears ha presentat 35 propostes municipalistes reafirmant el compromís amb Mallorca. Entre elles: acabar la circumvalació de Porreres, la construcció d’una rotonda per ordenar la circulació a la carretera MA-13A d’Inca, el tancament de la planta de compostatge del terme municipal d’Ariany que és deficient, ajuts tècnics i econòmics perquè els municipis puguin elaborar els seus catàlegs de camis i patrimoni o no augmentar la parcel·la mínima de construcció en sòl rústic.

Una de les mesures que s'ha demanat és instar al Govern de les Illes Balears a que s’estudiï la possibilitat de crear un impost per als cotxes de lloguer que arriben massivament a l’illa en vaixell durant la temporada alta d’empreses que no tributen aquí.

Per tal de dotar de més eficàcia la institució, sense oblidar el marcat caràcter municipalista de la institució, El Pi també ha demanat la creació d’instruccions en matèria urbanística per unificar criteris i crear seguretat jurídica per als municipis, així com que es posin tots els mitjans necessaris per tal que les iniciatives urbanísitques municipals deixin de ser un calvari de temps i doblers en la tramitació i aprovació.

De les 33 propostes presentades, 26 s’han aprovat; de les restants, lamentam profundament que hagi estat rebutjada per part de l’equip de Govern la de la planta de compostatge d’Ariany, entre d’altres.

Tanca