PASTOR: “EXIGIM QUE RECTIFIQUIN EN EL REPARTIMENT DELS DOBLERS DE L'IMPOST SOBRE ESTADES TURÍSTIQUES”

PASTOR: “EXIGIM QUE RECTIFIQUIN EN EL REPARTIMENT DELS DOBLERS DE L'IMPOST SOBRE ESTADES TURÍSTIQUES”

PASTOR: “EXIGIM QUE RECTIFIQUIN EN EL REPARTIMENT DELS DOBLERS DE L’IMPOST SOBRE ESTADES TURÍSTIQUES”

El Pi-Proposta per les Illes Balears demanarà al Consell de Mallorca que es faci un front comú per demanar la rectificació en l'assignació dels fons recaptats amb l’Impost sobre Estades Turístiques

25 de gener 2017

“No entenem com és possible que es deixin presentar projectes a tots els Ajuntaments de l’illa i tots siguin rebutjats, deixant de banda els compromisos adquirits per part del Govern que ja havia compromès imports aproximats per municipi” ha explicat Pastor.

Tots els municipis van presentar projectes que han suposat un cost per a cada Ajuntament pensant que se'ls serien concedits i ara es veuen tots rebutjats. “Han deixat els Ajuntaments amb un “pam de nas” en bon mallorquí” ha dit el Portaveu d'El Pi al Consell de Mallorca.

Al final es proposa prioritzar 68 projectes presentats pel Govern i Consells, de manera que es prioritzen accions emmarcades en plans més globals i de més abast territorial, la qual cosa impedeix que els municipis duguin a terme els seus projectes. Davant el malestar creat envers a les inversions de la recaptació de l'Impost sobre Estades Turístiques, El Pi al Consell de Mallorca demanarà que des de la institució s'insti al Govern a rectificar l'admissió de projectes per tenir en compte aquells presentats pels municipis i que s'estableixin uns imports mínims atenent al criteri de territorialitat i percentatge de recaptació.

Tanca