PER QUÈ ENS VAM ABSTENIR?

PER QUÈ ENS VAM ABSTENIR?

PER QUÈ ENS VAM ABSTENIR?

Davant la rellevància que ha tengut el vot dels diputats d’El Pi en relació a l'Impost d'Estades Turístiques (“Ecotaxa”), consideram pertinent que tots i totes els afiliats i afiliades tengueu una explicació de primera mà del nostre posicionament. Les raons del nostre vot són les següents:

1. El que es votava eren les esmenes a la totalitat en contra del Projecte de Llei de l'Impost, presentades pels grups parlamentaris del PP i C's. Per tant, pròpiament no es votava a favor o en contra de l'Impost. Podríem dir que es votava a favor o en contra de la tramitació del Projecte de Llei, amb aquest articulat (es podia retirar i presentar un altre).

2. El Pi sempre ha manifestat que considerava que l'Impost podia ser un bon instrument per finançar/combatre els efectes negatius del turisme (la pressió sobre els serveis, les infraestructures i els equipaments) i per guanyar competitivitat turística. Per tant, mai ens hem oposat frontalment a l'Impost, així és coherent no recolzar una esmena a la totalitat.

3. El Pi no va presentar esmena a la totalitat. Si estàvem en contra radicalment, el coherent era presentar esmena pròpia a la totalitat; no havent-ne presentat seria il·lògic votar la d'altres partits.

4. El Pi ha presentat 21 esmenes parcials; esmenes que per lògica consideram que si fossin aprovades farien que el Projecte de l'Impost fos acceptable pel nostre partit. Aquestes esmenes van dirigides bàsicament:

a) Que hi hagi més consens. Per això, volem que la Comissió que decideix les inversions que es faran gràcies als ingressos de l'Impost requereixi per adoptar decisions una majoria qualificada, per tant, que el Govern no pugui decidir unilateralment que es fa amb aquests doblers.

b) Que sigui un impost realment finalista. Per això, hem presentat una esmena on es fixa que el 50% dels doblers recaptats s'inverteixin a la zona turística que els ha generat.

c) Que sigui un impost just. Per tant, que ho paguin els lloguers turístics. Per això, hem presentat una esmena que fa que el Govern hagi de regular i permetre aquest lloguer en un termini de 3 mesos.

d) Que pugui ser un impost transitori, en funció de si aconseguim una millora del sistema de finançament que tracti amb justícia les Balears. Per això, hem presentat una esmena que estableix que, aprovat el nou model de finançament, el Govern haurà d'elaborar i remetre al Parlament un informe sobre la necessitat del manteniment de l'Impost.

En definitiva, a través de les nostres esmenes podríem aconseguir el que El Pi ha defensat sempre: que sigui un impost transitori, consensuat i finalista.

5. La posició d’El Pi en relació a l'Impost expressament explicada a l'Executiva i al Consell General del Partit que tingueren lloc els dies 9 i 10 de febrer; no havent-se manifestat en aquests òrgan cap discrepància sobre aquesta posició. A més, la Secretaria de Política Municipal, en relació a les mocions presentades pels partits d'esquerra a favor de l'Ecotaxa, va fer indicació que el vot proposat era l'abstenció, que és, lògicament, el vot coherent amb la postura explicitada.

Josep Melià. President d’El Pi de Mallorca

Tanca