Executives Insulars

Executiva Mallorca

MEMBRES ELECTES

PRESIDENT: JOSEP MELIÀ QUES
SECRETARI GENERAL: VICENÇ COLL RAMÓN
VOCALS:
BONNIN BAUTISTA, DOMINGO
DRIESSEN LLADÓ, LUCIA
FERRÀ BESTARD, MATEU
FERRÀ FRAU, GORI
GALMÉS BAUZÁ, BARTOMEU
GILI NADAL, BARTOMEU
GOMILA MATE, BARTOMEU
LLADONET CLADERA, BARTOMEU
LLOMPART HERNANDEZ, MIQUEL
REINÉS PUJADAS, CATALINA
RIBOT MAYOL, JOAN
RIERA    MASCARÓ, CATALINA
RUFIANDIS CABRER, FRANCISCA
SAGRERA MASSANET, JOAN
SALAS ROCA, ANTONI
SERRA   CANTALLOPS, ANTONI
SERRA JUAN, JOAN
VIDAL ADROVER, BIEL
VILLALONGA REINOSO, MARGALIDA
VERD CIRER , JOAN CARLES
XAMENA TERRASA, JOANA

MEMBRES NATS

JAUME FONT, ANTONI PASTOR, ANTONI AMENGUAL,
MARTÍ BALLESTER, RAFEL BALLESTER MARILEN CAPLLONCH,
LLUC CAPÓ, JOSEP FRANCO, BEL FEBRER, FRANCISCO
MARTÍNEZ, XISCA MORA, MARIA ANTÒNIA SUREDA

 

Executiva Menorca

PRESIDENT: SINTES PONS, JOSÉ LUIS
SECRETARI: MASSA QUINTANA, PEDRO
TRESORER: YAGÜE ABIAN, JOSÉ
VOCALS:

CENDRERO, CARLOS
CONDE, FLORENCIO
FORCADA, JOAN
CARRETERO TUDURI, LORENZO
FERRER LORENZO, JOAQUIN
SIMONET, TERESA
OLIVER CAMIÑA, FRANCISCO ASIS
RUBIO PASCUAL, TOMAS

 

Executiva Eivissa

PRESIDENT: CARLES ROIG
VOCALS:

SERRA, PEPE
TUR, CARMEN
SERRA, VIRGINIA
FERRER, JUANJO
BONET, JOAN
TORRES, JOAN

Tanca