"SA NOSTRA EN EL RECORD" PER JOSEP MELIÀ

"SA NOSTRA EN EL RECORD" PER JOSEP MELIÀ

“SA NOSTRA EN EL RECORD” PER JOSEP MELIÀ

La decisió del Govern central de fusionar Bankia i el Banc Mare Nostrum ha tornat a reviscolar el record de l'antiga Caixa de Balears Sa Nostra. Una entitat que durant anys fou referent de moltes coses positives per aquest petit país enmig de la mar. De totes maneres, l'entitat financera i la seva obra social ja fa estona que ens ha fuit de les mans. Fa més de vuit anys que Sa Nostra ens va deixar i quan això estava passant molts pocs varen aixecar la veu.

Per què Sa Nostra com a entitat financera de les Balears va desaparèixer? Les raons semblen prou evidents. En primer lloc, per una gestió poc prudent, una gestió que va apostar excessivament per la bombolla immobiliària. En segon lloc, per una conjuntura estatal on les caixes territorials eren mal vistes i eren un enemic a batre. Els grans bancs i els poders centrals volien acabar amb unes caixes que els hi feien nosa. En tercer lloc, per una actitud acomodatícia o poc ambiciosa dels responsables del Govern de les Illes Balears. Alguns vàrem intentar moure el tema i establir algun dic de resistència però no vàrem trobar uns mínims suports.

De fet, el procés de Sa Nostra demostra com molt sovint això de l'autonomia esdevé pura retòrica i com l'Estat acaba fent i desfent més enllà del teòric repartiment territorial del poder. El nostre Estatut reconeix a les Illes Balears la competència exclusiva en matèria de caixes d'estalvi. Ja em direu quin paper va tenir el nostre Govern en tot el procés que va conduir a la fusió i evaporació de Sa Nostra.

En aquests moments, Sa Nostra com a entitat de les Balears és simplement això, un record. Passar de dependre de Múrcia a Madrid no canvia el bessó de la situació. I tenc la impressió que alguns alimenten maniobres de distracció com a bàlsam per netejar consciències. Els que no varen actuar quan era hora ara volen fer comissions d'investigació per endolcir una història que tanmateix està més o manco escrita i que és més o manco sabuda i on algunes omissions són prou evidents.

Som dels que pensen que, en aquest moment, en aquesta qüestió a les Balears només hi ha dues coses a fer. Una, és intentar que el patrimoni cultural que al llarg dels anys va acumular Sa Nostra es quedi a les Illes Balears; en aquest sentit, la declaració d'una part com a Bé d'Interès Cultural és un camí iniciat i que s'ha de culminar. Una segona cosa és donar més força a la caixa d'estalvis pròpia que encara tenim, Colonya. Entenc que totes les reflexions, la immensa majoria de les quals puc compartir, sobre les negatives conseqüències de la desaparició de Sa Nostra es converteixen en poderosos arguments per actuar en positiu en relació a una oportunitat que tenim.

Des de la política, més que fer d'historiadors o de fiscals, el que hem de procurar és construir un futur d'acord amb uns determinats plantejaments. Encara que no m'agradi gens, pens que Sa Nostra s'ha perdut com a entitat financera de Balears i per a Balears. La bona notícia és que podem tenir una entitat financera de Balears i per a Balears. Centrem els esforços en això que és allò realment cabdal més enllà de titulars i espectacles.

Tanca