S’APROVEN LES ESMENES D’EL PI PER AMPLIAR EL CEIP SANT CARLES I PEL PROJECTE DEL CEIP SES PLANES

S’APROVEN LES ESMENES D’EL PI PER AMPLIAR EL CEIP SANT CARLES I PEL PROJECTE DEL CEIP SES PLANES

S’APROVEN LES ESMENES D’EL PI PER AMPLIAR EL CEIP SANT CARLES I PEL PROJECTE DEL CEIP SES PLANES

El Grup Parlamentari presentà dues esmenes als Pressuposts per Educació del Govern per l'any 2017 per tal que es contemplàs l'ampliació de l'escola de Santa Eulària i perquè es fessin les primeres passes perquè l'escola de Cala de Bou, Sant Josep, comenci a ser una realitat. Els partits que conformen el Pacte han aprovat ambdues propostes, tot i rebaixant-ne la quantitat de doblers que s'hi destinarà.

16 de desembre de 2016

El Pi mostra la seva satisfacció per haver aconseguit reflectir en els Pressuposts d'Educació per 2017 quanties destinades a la reforma de l'escola  Sant Carles, de Santa Eulària i al projecte de la nova escola Ses Planes a Cala de Bou, Sant Josep.

Les dues esmenes del Grup Parlamentari s'han aprovat en Comissió de Pressuposts, prèvia als Plens de la propera setmana. D’una banda, l'ampliació del Col·legi d'Educació Infantil i Primària Sant Carles si bé es redueix la quantia proposada de 100 mil euros a 50 mil, i d'altra la petició que es contempli el projecte i inici d’obres del CEIP Ses Planes. En aquest cas, El Pi va acceptar transaccionar la quantia de l'esmena que passa de 200 mil euros a 100 mil.

D'altra banda, la formació lamenta que, tot i haver estat aprovada una Proposició no de Llei en Comissió Parlamentària per implantar els estudis de dansa i música tradicionals al Conservatoris de Musica, el Govern no hi destini cap partida econòmica.

En Comissió també s'ha desestimat la petició d’El Pi d’eliminar les barreres arquitectòniques dels centres escolars que ho necessiten, com és el cas del CEIP Eivissa.

Tanca