Transparència


Balanç de Situació 2016 Balanç de Situació 2017 Balanç de Situació 2018 Balanç de Situació 2019
Compte de Resultats 2016 Compte de Resultats 2017 Compte de Resultats 2018 Compte de Resultats 2019
Memòria abreujada 2016 Memòria abreujada 2017 Memòria abreujada 2018 Memòria abreujada 2019
Informe Gestió Econòmica 2016 Informe Gestió Econòmica 2017 Informe Gestió Econòmica 2018 Informe Gestió Econòmica 2019

Per a més informació, us podeu posar en contacte al correu: info@el-pi.com.

Tanca