Transparència

Balanç de Situació 2016
Balanç de Situació 2017
Compte de Resultats 2016
Compte de Resultats 2017
Memòria abreujada 2016
Memòria abreujada 2017
Informe Gestió Econòmica 2016
Informe Gestió Econòmica 2017

Per a més informació, us podeu posar en contacte al correu: info@el-pi.com.

Tanca