Skip to content

El Pi aconsegueix el compromís del Govern per augmentar de 35 a 50 € per sessió els honoraris dels professionals del Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears

El Pi aconsegueix el compromís del Govern per augmentar de 35 a 50 € per sessió els honoraris dels professionals del Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears

05 Apr 2022

La diputada d’EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, Lina Pons, ha interpel·lat al Govern amb relació a la mediació familiar. Pons ha instat a l’executiu balear a promocionar i impulsar la figura de la mediació familiar com a eina ràpida i eficaç en la resolució de conflictes familiars. “La promoció de la cultura i la pràctica de la mediació familiar suposa una eina més per incrementar els hàbits democràtics en la vida quotidiana de la ciutadania”.

Així mateix, el passat mes de març el Parlament va aprovar una proposició no de llei d’El Pi que reclamava al Govern de les Illes Balears que equiparés els honoraris dels mediadors que participen en el Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears amb la resta de mediadors estatals. “Hem aconseguit el compromís de la consellera Santiago per augmentar de 35 a 50 euros la sessió de mediació familiar. Els professionals de les Balears pateixen un greuge comparatiu amb altres comunitats, a tall d’exemple, a la Comunitat de Madrid reben per sessió la quantitat de 96,80 €  de la primera a la tercera sessió i de 108,90 € a partir de la quarta sessió i fins al final.”

Amb tot, Pons ha assenyalat que en l’actualitat només se subvencionen un total de 8 sessions, i en alguns casos no són suficients per tancar el procés de mediació. “Les persones que han sol·licitat la mediació han d’acabar pagant de la seva butxaca la resta de sessions fins al final, tot vulnerant el principi de gratuïtat que empara aquest dret”