Skip to content

El Pi aconsegueix el compromís del Govern per augmentar els honoraris dels mediadors familiars en un termini de tres mesos

El Pi aconsegueix el compromís del Govern per augmentar els honoraris dels mediadors familiars en un termini de tres mesos

26 Apr 2022

EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS aconsegueix el suport del Parlament de les Illes Balears perquè el Govern augmenti en un termini de tres mesos els honoraris dels mediadors familiars.

La diputada de la formació, Lina Pons, ha mostrat la seva satisfacció pel compromís al qual el Govern s’ha compromès a dur a terme: “Augmentar els emoluments de 35 € a 50 € per sessió, com a primera passa per aconseguir l’objectiu final que ha de ser l’equiparació dels seus honoraris amb els de la resta de mediadors estatals”.

Així mateix, a iniciativa d’El Pi, el Govern també ha acceptat que s’aboni una quantia determinada i establerta per la redacció del document d’acord resultant de la mediació. “Abans no es pagava per l’elaboració d’aquesta informe final, per tant, aconseguim millorar les condicions laborals dels mediadors familiars que estan molt per davall dels honoraris que perceben a nivell estatal”, ha assenyalat la diputada.

Amb tot, Pons ha declarat que fa falta més promoció amb relació a la mediació familiar, ja que “és un figura poc coneguda pels ciutadans de les Illes Balears”, i ha afegit que “hem instat al Govern a realitzar campanyes informatives per donar a conèixer aquest servei que afavoreix la resolució de conflictes sense arribar a la via judicial, incrementant els hàbits democràtics en la vida quotidiana de la ciutadania”.