Skip to content

El Pi aconsegueix el suport del Parlament per reclamar al Govern de l’Estat que no apliqui més impostos als bitllets d’avió

El Pi aconsegueix el suport del Parlament per reclamar al Govern de l’Estat que no apliqui més impostos als bitllets d’avió

23 Mar 2022

La comissió d’Hisenda i Pressupostos del Parlament ha donat suport a una iniciativa d’El PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, que insta al Govern de l’Estat a no impulsar un nou impost sobre els bitllets d'avió, tal com estableix al Pla de Recuperació, Transformació i Residència tramès per l’executiu espanyol a les institucions europees.

La iniciativa aprovada reclama al Govern de les Illes Balears que faci totes les gestions necessàries per evitar que els bitllets dels avions que tenen com a destí o que surten de les Illes Balears estiguin subjectes al nou impost proposat pel Govern de l'Estat.

Segons el portaveu de la formació al Parlament, Josep Melià, “és evident que aquest impost impactaria de forma directa sobre les Illes Balears, tant pels residents que depenen en la seva mobilitat del transport aeri pel fet insular, com en el seu sistema productiu absolutament vinculat al turisme que depèn del transport aeri.”

Així mateix, Melià ha argumentat que el que es pretén amb aquest nou tribut és intentar desincentivar la mobilitat aèria i que s'aposti per mitjans de transport més sostenibles. “És una obvietat que als arxipèlags la mobilitat aèria no té alternatives. La inexistència d'alternatives, però no vol dir que no hi hagi molt de camí per reduir les emissions i el consum energètic dels avions.”

En aquest sentit, el diputat ha instat al Govern de l'Estat i a la Unió Europea a impulsar una política ambiental i energètica que tengui com una de les seves prioritats reduir les emissions contaminants dels avions i reduir el seu consum de carburant, “i no centrar-se exclusivament a desincentivar i gravar amb més impostos als ciutadans d’aquesta terra, fent molt més cara la mobilitat dels territoris insulars respecte als territoris continentals i encarint el cost del principal motor econòmic de les Illes Balears que és el turisme”.