Skip to content

El Pi demana al Govern més compromís per defensar la llengua pròpia de les Illes Balears

El Pi demana al Govern més compromís per defensar la llengua pròpia de les Illes Balears

08 Mar 2022

El portaveu d’El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS al Parlament de les Illes Balears, Josep Melià, ha demanat a la presidenta del Govern que impulsin la recuperació del Servei d’Ensenyament del Català en la seva “ambició, dimensió i solidesa que tenia abans de l’eliminació per part del Govern Bauzá”.

El portaveu ha assegurat que des d’El Pi es dubta de l’eficàcia de les mesures en política lingüística del Govern de les Illes Balears. “La realitat és molt dura, en quinze anys el català a balears ha perdut el 10% dels parlants, només un 30% dels joves el fan servir, tenim una realitat complexa, el seu Govern ha de fer front a aquesta realitat”, ha declarat Melià.

Així mateix, el diputat ha recordat que recentment han succeït diversos fets que conformen una situació de “manca de compromís del Govern amb la llengua catalana”. El mes de gener el Consell Social de la Llengua Catalana reclamava un “compromís prioritari i sense vacil·lacions” per l’incompliment en moltes ocasions per part del Govern de la normativa lingüística en vigor.

En la mateixa línia, el passat mes de febrer dimitia la secretària autonòmica de política lingüística. “Alguns diuen que per qüestions personals, altres apunten a desavinences de gestió d’aquesta àrea prioritària del Govern”. També durant l’aprovació de la llei d’Educació hi ha hagut “un gran debat amb relació amb el tema lingüístic i la vehicularitat amb sentències del Tribunal Suprem”, ha assenyalat el portaveu.

Per acabar amb la seva intervenció, Melià ha incidit en què el desembre del 2020 el grup parlamentari d’El Pi ja va presentar una proposició no de llei al Parlament perquè el Govern donés una empenta en la seva política lingüística, i entre d’altres recuperes “una gran eina per afavorir l’ús social de la llengua”, el Servei d’Ensenyament del Català.