Skip to content

El Pi demana al Govern que estengui la declaració responsable per obra major de forma indefinida

El Pi demana al Govern que estengui la declaració responsable per obra major de forma indefinida

07 Mar 2022

El portaveu d’El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS al Parlament de les Illes Balears, Josep Melià, ha reclamat al Govern que estengui de forma indefinida la figura de la declaració responsable per obra major a l’ordenament jurídic de les Illes Balears.

Melià ha explicat que el Govern ha “rescatat” la figura de la declaració responsable per les obres relacionades amb els fons europeus al decret llei 9/2021 que s’està tramitant com a projecte de llei. “La proposta d’El Pi va molt més enllà. Reclamam que s’eixampli l’àmbit de la declaració responsable, per exemple, les obres d’ampliació tant si són finançades amb fons europeus o no, no es poden fer per aquesta via, nosaltres apostam perquè es puguin fer”.

En aquest sentit, les esmenes que la formació ha presentat van dirigides a reforçar i donar més consistència a la figura de la declaració responsable per obra major que no siguin de nova planta, sinó de reforma, rehabilitacions integrals, ampliacions. “La proposta que defensam és que el promotor de les obres presenti un projecte amb un document que assumeix totes les responsabilitats i que transcorreguts quinze dies pugui iniciar les obres”, ha declarat el diputat.

Segons el portaveu, “El Pi també defensa que els edificis fets amb llicència, però que el Pla urbanístic ha canviat i no s’adequa a les noves previsions, també pugui ser objecte d’obres via declaració responsable”.