Skip to content

El Pi demanarà explicacions a Armengol pel retard històric en la construcció d’un institut a Son Ferriol

El Pi demanarà explicacions a Armengol pel retard històric en la construcció d’un institut a Son Ferriol

22 Nov 2021

El portaveu d’El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, al Parlament de les Illes Balears, Josep Melià, ha criticat al Govern i a l’Ajuntament de Palma pel retard històric, de més de trenta anys, en la construcció d’un institut a Son Ferriol. “Demà demanarem explicacions a la presidenta. Que ens digui com explica als ciutadans de Son Ferriol, que fa trenta anys que reclamen un institut per aquesta zona, que els poders públics no siguin capaços de fer-ho realitat”.

El portaveu ha assenyalat que “incomprensiblement les administracions públiques, l’Ajuntament de Palma i el Govern de les Illes Balears, han estat incapaços fins ara, més de trenta anys després, de donar una resposta adequada a aquesta petició de servei públic”, i ha afegit que “correspon a l’Ajuntament de Palma cedir el solar a la conselleria d’Educació degudament dotat, amb els serveis urbanístics que corresponen, ara bé, paral·lelament el Govern podria anar avançant feines perquè l’execució de l’obra fos el més ràpid i àgil possible”.

Melià ha recordat que el Pi “ja ha presentat diverses iniciatives en aquest sentit. El nostre compromís amb els veïnats, pares i mares, és total. Aquest cap de setmana passat assistirem a la concentració organitzada per l’AMIPA CP Son Ferriol per donar-los-hi suport en aquesta reivindicació històrica.”

Segons el diputat “és una necessitat imperiosa de Son Ferriol comptar amb aquest institut. Molt de nins s’han de traslladar a diferents instituts de la zona, amb totes les incomoditats i prejudicis que genera aquesta situació”.