Skip to content

El Pi denuncia l’incompliment del REB per part de l’Estat

El Pi denuncia l’incompliment del REB per part de l’Estat

05 May 2022

El PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS denuncia l’incompliment del Règim Especial de les Illes Balears per part del Ministeri d’Hisenda. “Una vegada més l’estat se’n riu de nosaltres, ja ens han hagut de compensar amb 73 milions per no complir en el seu moment, ara que finalment la comissió mixta Estat-Caib ha arribat a un acord, no arriben els doblers tal com estableix la llei que diu que la transferència s’ha d’efectuar dins el primer quadrimestre de cada any”, ha criticat el president d’El Pi, Tolo Gili.

Així mateix, el president de la formació ha assenyalat que “El Pi ha fet molta feina perquè és complís el REB i aquesta terra rebés el que li pertoca. Pressionarem molt presentat un recurs d’inconstitucionalitat als pressupostos generals de l’Estat, hem presentat iniciatives, hem fet preguntes i ara el que ens trobam és que no ens transfereixen els doblers”.

Amb tot, Gili ha reiterat la necessitat de comptar amb un diputat “d’obediència única i inequívocament balear. Si tinguéssim un representant a Madrid aquestes coses no passarien, fiscalitzaríem al Govern i li reclamaríem que complissin amb els acords als quals s’han arribat. Una vegada més el PSOE ha desplegat tota la seva màquina propagandística venent l’acord, però després no compleixen amb els ciutadans d’aquesta terra”.

 
Foto: Ultima Hora