Skip to content

El Pi insta al Govern de les Illes Balears a impulsar un pla d'actuació contra l'obesitat infantil

El Pi insta al Govern de les Illes Balears a impulsar un pla d'actuació contra l'obesitat infantil

24 Mar 2022

La comissió de Salut ha donat llum verda a una proposició no de llei d'EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS amb una bateria de propostes per prevenir l'obesitat i el sobrepès en els infants i adolescents.

La iniciativa de la formació insta al Govern de les Illes Balears a impulsar un pla d'actuació contra l'obesitat infantil i a promoure programes que instin els joves i adolescents a portar una vida més saludable.

En aquest sentit, la diputada Lina Pons ha incidit amb la necessitat que el Govern impulsi campanyes informatives, de sensibilització i de prevenció de l'obesitat entre els joves i adolescents. "Els hàbits de vida sedentaris de la societat del segle vint-i-u fan que la majoria dels nins i nines i adolescents no realitzen tota l'activitat física que deurien. A Espanya, només el 37% aconsegueix arribar a l'hora mínima diària d'exercici que recomana l'Organització Mundial de la Salut".

Així mateix, Pons ha reclamat un augment de les plantilles, en els centres d'Atenció Primària, de nutricionistes, psiquiatres i psicòlegs clínics especialitzats en obesitat infantil “per donar un servei de qualitat als ciutadans de les Illes Balears davant aquesta patologia”.

Segons la diputada "s'han d'impulsar i coordinar sinergies entre els professionals, representants i autoritats competents dels sectors sanitaris, publicitari, tercer sector, comunitat educativa i associacions implicades per tal d'arribar a acords que permetin lluitar contra l'obesitat infantil".