Skip to content

El Pi proposa establir un sostre al sector dels cotxes de lloguer

El Pi proposa establir un sostre al sector dels cotxes de lloguer

03 May 2022

La diputada d’EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS al Parlament de les Illes Balears, Maria Antònia Sureda, ha proposat establir un sostre als cotxes de lloguer que es poden comercialitzar a les Illes Balears. “L’arribada massiva de cotxes de lloguer i la saturació que això pot provocar ens preocupa. El Pi ja va presentar una iniciativa la legislatura passada perquè el Govern fes un estudi de carga de la capacitat de cotxes de lloguer a les carreteres de les Illes Balears”.

Segons Sureda, “l’estudi ens deia que era molt complicat establir limitacions a l’activitat, i que s’havia d’incentivar l’ús del transport públic per part dels visitants. Nosaltres pensam que s’ha d’anar una passa més endavant i establir un sostre en els cotxes de lloguer. A Formentera ho han fet, per tant, creiem que és possible aplicar-ho a totes les Illes Balears”.

Amb tot, la diputada ha assenyalat que “el sector dels cotxes de lloguer és un dels sectors més determinants en la sensació de saturació de les nostres illes que als mesos centrals de la temporada turística poden tenir els residents i els visitants. Les infraestructures viàries queden col·lapsades per un excés de vehicles, i, per tant, seria desitjable intentar racionalitzar i harmonitzar l’ús d’aquestes infraestructures”.