Skip to content

El Pi proposa la creació d’una ponència parlamentària per revisar a fons el sistema sanitari de les Illes Balears

El Pi proposa la creació d’una ponència parlamentària per revisar a fons el sistema sanitari de les Illes Balears

16 Mar 2022

El PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS ha registrat una iniciativa per a instar al Govern de les Illes Balears a crear una ponència parlamentària per a la revisió a fons del sistema sanitari de les Illes Balears amb la participació dels responsables de les Conselleries afectades, dels agents dels sectors implicats i dels experts que culminarà amb la redacció d'un informe final.

Així ho ha anunciat, Josep Melià, el portaveu de la formació al Parlament. “La pandèmia ens ha posat davant el mirall de la fragilitat del nostre sistema sanitari. És evident que es necessita repensar a fons per fer-lo sòlid, solvent i per donar-li continuïtat en el temps”.

Segons Melià, “hi ha molts temes que pensam que necessiten canviar i millorar a la sanitat de les Illes Balears, per això proposam una ponència on siguem capaços de donar alternatives de fons, de llarg recorregut per a la nostra sanitat. El model ho necessita”.

Amb tot, el diputat ha incidit en què les dades no són gens esperançadores. “Avui tenim notícies que hi ha 75.000 persones en llista d’espera, més de 30.000 que superen el temps recomanat, notícies d’increments d’assegurances privades davant la manca de resposta per part dels poder públics i de la sanitat pública”, i ha afegit que necessitam “més estabilitat laboral, més retenció de talent, millorar les ràtios, més eficiència, transparència i fomentar la investigació”, entre altres mesures.