Skip to content

El Pi reclama al Govern que doti de personal especialitzat les biblioteques de l’ESADIB i del Conservatori Superior de Música

El Pi reclama al Govern que doti de personal especialitzat les biblioteques de l’ESADIB i del Conservatori Superior de Música

08 Apr 2022

La comissió d’Educació, Recerca i Cultura del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat una iniciativa d’EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS que insta al Govern de les Illes Balears a dotar amb personal especialitzat les biblioteques de l’Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) i del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears perquè puguin oferir un servei de qualitat als seus usuaris.

Així mateix, la proposició no de llei també reclama que s’ampliï l’horari de la biblioteca de l’ESADIB i que s’obri també de tarda. En aquest sentit, la diputada de la formació, Lina Pons, ha explicat que “s’ofereix un espai de consulta i de treball reservat als estudiants i també a personal investigador, però únicament en horari de matí, nosaltres demanam que també estigui obert l’horabaixa”.

A més a més, amb relació a l’ESADIB la diputada ha assenyalat que “la gestió de la biblioteca és atesa per personal no especialitzat, ja que es duu a terme, des de fa anys, pel personal de recepció del centre, que en cap cas està qualificat per a executar aquesta tasca ni entra dins les seves funcions laborals”.

Amb tot, Pons ha afirmat que “si volem que ambdues biblioteques especialitzades es converteixin en autèntiques referències per a investigadors en arts escèniques i música és necessari una gestió més eficient d’aquests espais dotant-los de personal especialitzat i un horari suficientment ampli que ofereixi un servei de qualitat a l’usuari”.