Skip to content

Illes Balears, identitat, arrels i futur

Illes Balears, identitat, arrels i futur

01 Mar 2022

En una data tan assenyalada com la d’avui, el dia les Illes Balears, a EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, celebram amb orgull que som projecte compartit, identitat, arrels i futur.

Així mateix, continuam reivindicant i reclamant un model constitucional més respectuós amb les nacionalitats, després de més de quaranta anys de la seva aprovació consideram que és el moment de renovar i modernitzar la Constitució.

També insistim i insistirem que el nou model de finançament que s’està elaborant sigui just per aquesta terra, i tengui en compte variables compensatòries, com la insularitat, la sobrepoblació, la població flotant i el principi d’ordinalitat. El Pi defensa el concert econòmic, que tots els imposts siguin recaptats pel Govern Balear i després transferir una part a l’estat per les despeses comunes.

Amb tot, a El Pi continuarem fent feina des de la centralitat política i defensant les màximes quotes d'autogovern per a les Illes Balears i la nostra identitat com a poble. Continuarem incidint en què el Govern desenvolupi d'una vegada per totes l'Estatut d'Autonomia, i que reclami al Govern de l'Estat la transferència de les competències de costes, ports, seguretat, justícia.