Skip to content

Melià: “La fórmula del 2x1 contradiu la moratòria de places turístiques aprovada pel Govern”

Melià: “La fórmula del 2x1 contradiu la moratòria de places turístiques aprovada pel Govern”

09 May 2022

El portaveu d’El PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS al Parlament de les Illes Balears, Josep Melià, ha criticat la fórmula del 2x1 que contradiu la moratòria de places aprovada pel decret llei turístic i que s’avança a l’estudi que els Consells han de fer per establir la capacitat de càrrega turística.

“Es contradiuen a ells mateixos, és a dir, aproven una moratòria per congelar les places, i ara resulta que proposen aquesta fórmula per decréixer, nosaltres estam d’acord que no hem de créixer més, ara bé, no d’aquesta forma sense tenir en compte l’estudi de capacitat de càrrega que han de fer els Consells”, ha denunciat Melià.

El portaveu qualifica aquesta mesura com a “fum i sense previsió, ja que no se sustenta en cap estudi previ, sinó que és decréixer per decréixer, sense cap horitzó o objectiu concret”, i ha afegit que “El Pi el que reclama és que abans d’aprovar cap determinada mesura s’ha d’esperar a tenir els informes pertinents per actuar en conseqüència”.