Skip to content

congressos d'el pi


CONGRESSOS

El Congrés Balear és el moment de màxima participació, debat i reflexió dins la vida del partit. Se celebra cada 4 anys, sense perjudici de quantes convocatòries extraordinàries es considerin oportunes. En el Congrés Balear, la direcció del partit rendeix comptes de la seva actuació, s’escull la direcció i s’estableixen les directrius principals de l’acció política del partit.

El Congrés Balear és l’òrgan sobirà del partit i en té la màxima representació. Els acords i resolucions aprovades pel Congrés tenen caràcter vinculant per a tots els òrgans i afiliats actuals i futurs d’EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Així mateix, existeixen els congressos insulars del partit, que amb la mateixa periodicitat dels de Balears, tracten els assumptes referents a l’illa en qüestió.


Història dels Congressos

16 de març de 2013. Congrés Constituent.

Se celebrà el Congrés Constituent d'El Pi, on prop de 700 afiliats estaven cridats a votar en llistes obertes els 28 representants de la nova Executiva: 14 de Mallorca, 7 de Menorca i 7 d'Eivissa.

D’aquella votació, fou elegit el primer president de la formació, Jaume Font. Així mateix, Josep Melià i Antoni Pastor varen ser escollits vicepresidents per Mallorca; Xicu Torres, vicepresident per Eivissa i Fèlix Ripoll, vicepresident per Menorca; essent el secretari general Antoni Amengual.

13 de maig de 2017. II Congrés Balear.

Se celebrà el II Congrés Balear de la formació, on prop de 900 afiliats estaven cridats a votar en llistes obertes els 28 representants de la nova Executiva: 14 de Mallorca, 7 de Menorca i 7 d'Eivissa.

D’aquella votació, fou reelegit president de la formació, Jaume Font. Quant a les vicepresidències Xisca Mora fou elegida per Mallorca, Joan Torres per Eivissa i Joan Forcada per Menorca; essent triat secretari general Josep Melià.

27 de juny de 2020. III Congrés Balear

Se celebrà el III Congrés Balear de la formació, on prop de 800 afiliats estaven cridats a votar en llistes obertes els 28 representants de la nova Executiva: 14 de Mallorca, 7 de Menorca i 7 d'Eivissa.

D’aquella votació, fou elegit nou president de la formació, Antoni Amengual. Pel que fa a les vicepresidències Lina Pons i Antoni Salas foren elegits per Mallorca, Joan Torres per Eivissa i José Cantallops per Menorca; essent triat secretari general de la formació Tolo Gili.

18 de setembre de 2021. IV Congrés de Mallorca

Es va celebrar a Porreres el IV Congrés de Mallorca, on prop de 400 afiliats estaven cridats a votar en llistes obertes l’executiva de Mallorca formada per 30 membres.

De la votació, que per primera vegada es va celebrar de forma telemàtica i presencial, l’artenenc Tolo Gili va ser elegit president de la formació a Mallorca. Acompanyant a les vicepresidències per Xisca Mora i Jaume Monserrat.

25 de setembre de 2021. V Congrés Balear

Es va dur a terme a Campanet el V Congrés Balear de la formació, on al voltant de 600 afiliats estaven cridats a votar els 28 representants de la nova Executiva: 14 de Mallorca, 7 de Menorca i 7 d'Eivissa. Per primera vegada en la història del partit es varen presentar dues candidatures, una encapçalada pel president de la formació a Eivissa, Toni Roldán, i l’altre liderada per Tolo Gili.

D’aquella votació, va ser elegit president Tolo Gili amb el 56.71% dels vots, mentre que Toni Roldán, va obtenir el 43.29%. Quan a les vicepresidències Xisca Mora i Jaume Monserrat foren elegits per Mallorca, Lucía Ribas per Eivissa i Toni Bosch per Menorca.