Skip to content

solicitud de inscripción afiliado


Vols formar part del projecte d'El PI-Proposta per les Illes Balears com afiliat o simpatitzant?

Volem ser la veu de les Illes i tu hi tens molt a dir. Els afiliats i afiliades sou el motor de la nostra formació, la raó de ser del nostre partit. Formar part de la família d'El Pi és integrar-se en un projecte que defensa les Illes Balears per damunt de tot i que està compromès en la lluita dels interessos de la gent de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Com a afiliat/da podràs:

  • Participar de les activitats del partit i en els òrgans de govern i representació.
  • Exposar propostes, consultes i suggeriments davant qualsevol òrgan del partit.
  • Proposar iniciatives polítiques per al seu desenvolupament en tots els àmbits.
  • Formar part de les branques sectorials que el partit determini i gaudir dels serveis que disposi el partit, així com rebre una formació encaminada cap a l'exercici actiu de la militància.

En compliment de l'Article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, se l'informa que les seves dades seran incorporades al fitxer d'afiliats per a la gestió i administració d'afiliats i de les comissions de feina en les que aquests participin, elaboració de publicacions, oferir-lis informació sobre les nostres activitats i enviar felicitacions mitjançant qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, a més del control i trasllat del Llibre de Registre d'Afiliats.

Vostè dóna el seu consentiment exprés pel tractament de les seves dades conforme a la norma vigent, incloses les dades d'afiliació sindical o religió que lliurement decideixi aportar en la seva sol·licitud. De la mateixa manera dóna el seu consentiment perquè puguem donar les seves dades bancàries i dades identificatives al banc que ens ha facilitat per tal de cobrar-li els rebuts. El proponent dóna el seu consentiment pel tractament de les seves dades amb la finalitat de donar compliment als estatuts de la formació. Tenen dret a executar en tot moment el seu dret d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició enviant una carta amb la fotocòpia del DNI a la seu de la formació. En el cas de produir-se alguna modificació en les seves dades ho ha de comunicar degudament.